Povratak na popis lekcija - hrvatski 8
Pismo Moraš znati!
Vrste pisama:
                         a) privatno (osobno pismo)
                         b) poslovno (službeno pismo)
                         c) javno (otvoreno pismo)

a) Privatno, osobno pismo — piše se bliskoj osobi
       — iznosimo joj svoje osjećaje, razmišljanja, dvojbe, doživljaje
       — možemo prepričavati doživljaje, savjetovati, tražiti savjet, predlagati

       — možemo se šaliti, nastojati razveseliti osobu kojoj pišemo
       — možemo koristiti različite stilove pisanja
       — možemo pisati i na dijalektu.

b) Poslovno, službeno pismo
       — namijenjeno je javnim ustanovama, udrugama ili različitim organizacijama
       — kod poslovnog pisma važna je jasnoća i istinitost podataka
       — mora biti napisano hrvatskim književnim jezikom

c) Javno, otvoreno pismo
       — namijenjeno je većem broju osoba (objavljivanju u medijima)
       — mora biti napisano hrvatskim književnim jezikom

KOMPOZICIJA PISMA:
    1. Mjesto i nadnevak upisuju se pri vrhu pisma
    2. Pismo započinje oslovljavanjem — iza oslovljavanja piše se zarez ili uskličnik
    3. sadržaj
    4. pozdrav i potpis
vazno

Pišemo li pismo osobi koju osobno cijenimo, zamjenice Ti, Tvoj, Vi, Vaš
pišemo velikim slovom.

Na kraju pisma često se piše P.S. (lat. post scriptum) što znači – naknadno dodano

U pisanju pisma koje šaljemo elektroničkom poštom moramo ...
uvažavati sva pravila o pisanju pisma.

Adresa primatelja piše se na prednjoj strani kuverte u koju stavljamo pismo.

Adresa mora biti napisana točno i čitljivo.

Primjer:
       Hrvoje Horvat
       Trg kralja Zvonimira
       10000 Zagreb
Pisanje nadnevka:

Primjer:
       Zagreb, 8. IX. 2010.
       Zagreb, 8. 9. 2010.
       Zagreb, 8. rujna 2010.
       U Zagrebu 8. rujna 2010.

Početak pisma:

       Draga moja,
       konačno nađoh vremena da ti se javim s par redaka.

Ili (iza uskličnika)
       Draga moja!
       Konačno nađoh vremena da ti se javim s par redaka.


Oslovljavanje:

       Poštovana gospođo, zamolio bih Vas

Oslovljavanje skupine ljudi:

       Dragi moji,
         zamolio bih vas...


privatno tugaljivo pismo čestitka pismo opomene ljubavno pismo poslovno prijateljsko pismo javno

     Poslovno
     Privatno
     Javno     Sadržaj      Oslovljavanje      Pozdrav i potpis      Mjesto pisanja i nadnevak

     Iza oslovljavanja piše se ili .