Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Osnovna obilježja hrvatskih narječja


Moraš znati!
Hrvatski jezik ima tri narječja:

                                                     — štokavsko
                                                     — čakavsko
                                                     — kajkavsko

Nazive su dobili po... upitno-odnosnoj zamjenici što, ča, kaj.


Osnovna obilježja štokavskog narječja:

a) Obzirom na odraz glasa jat, postoje... ekavski, ikavski, i/jekavski govori.

b) U štokavskom narječju glasovni skup čr dao je cr; crven,
                           glas h se gubi ili zamjenjuje s v; skuvaj.

c) Provode se glasovne promjene (negdje i dosljednije nego u književnom govoru):
                                                         gđe, neđelja

d) Ima dosta...
                      — turcizama: avlija — dvorište; pendžer — prozor
                      — germanizama: šporet — štednjak
                      — talijanizama: škuda — novac
Osnovna obilježja čakavskog narječja:

U čakavskom narječju postoje sljedeći govori:
        — ikavski (dite, vrime)
        — ekavski (dete, vreme)
        — ikavsko-ekavski (čovik, bel)
        — jekavski (Lastovo)

Čakavski govori razlikuju č i ć (ć se izgovara umekšano).

Govore čr umjesto cr: črv, črna

U čakavskom govoru:
                          — m na kraju riječi prelazi u n: vidin, mislin
                          — lj prelazi u j: jubav, poje
                          — ne provodi se jotacija: posudje, sadje
                          — l na kraju sloga ne prelazi u o: rekal, vidil
                          — u infinitivu se gubi krajnje i: kopat, nosit, mislit
                          — ima dosta riječi talijanskog podrijetla: kantati = pjevati,
                              pomidor = rajčica

                          — naglasak može biti i na posljednjem slogu: zvoniti, misliti
Osnovna obilježja kajkavskog narječja:

Kajkavski su govori većinom ekavski (lepo, dete)

U većini kajkavskih govora umjesto glasova č i ć, izgovara se samo jedan glas (sredina između č i ć)

Ostala obilježja kajkavskog narječja:
           — stari poluglasovi izgovaraju se kao e (den, dober)
           — koristi se prijedlog v/vu, čr umjesto cr (črleni, črni)
           — ne provodi se sibilarizacija (seljaki, knjigi, vuki)
           — l ne prelazi u o na kraju sloga (videl, došel)
           — nema aorista, imperfekta ni futura I, samo futur II (bom išel, bote išli)
           — česte umanjenice (hižica, domek, vrtek)
           — sačuvane su mnoge stare hrvatske riječi: taki = odmah, čez = kroz
           — ima dosta...
                                  • germanizama: hiža = kuća, štenge = stepenica
                                  • hungarizama: pajdaš = prijatelj, fela = vrsta.
           — naglasci mogu stajati na bilo kojem slogu: najlepši, pucka

pomidor    hiža    skaline    šjor        Sve ostale pripadaju čakavskom narječju, a riječ hiža kajkavskom
     Sve ostale pripadaju štokavskom narječju, a riječ hiža kajkavskom
     Sve ostale pripadaju kajkavskom narječju, a riječ hiža čakavskom     Ikavsko, ekavsko, ijekavsko
     Štokavsko, čakavsko, kajkavsko
     Književno narječje i lokalizmi

     Šibenik
     Varaždin
     Bjelovar
     Sisak
     Vela Luka
     Krapina
     Umag

      glasovna promjena

6. Odaberi točan odgovor:

     Navedene riječi knjigi, brigi spadaju u