Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Nastajanje riječi

Nastajanje riječi je... postupak stvaranja novih riječi.

Riječi nastaju:
                        a) posuđivanjem iz drugih jezika
                        b) proširivanjem i mijenjanjem značenja
                        c) promjenom vrste
                        d) promjenom oblika
                        e) skraćivanjem složenih pojmova

a) posuđivanjem iz drugih jezika mobitel, kino, film, tramvaj, televizor...

            — riječi koje hrvatski jezik preuzme iz stranih jezika i za koje nema
                odgovarajuću (dobru) zamjenu nazivaju se ... posuđenice

      Posuđenice mogu biti ... tuđice i usvojenice.

Tuđica je strana riječ... koju govornik prepoznaje kao stranu riječ.
Tuđica se može zamijeniti... hrvatskom riječju.
     Poslao sam ti e-mail.
     Poslao sam ti elektronsku poštu.
Usvojenica je riječ... koju ne osjećamo kao posuđenu riječ.
                    jer je... sustavno prilagođena hrvatskom jeziku.

Primjeri:
                Imala je crne cipele.
                                       cipela
riječ mađarskog podrijetla
                  Vozili smo se u čamcu.
                                             čamac
riječ turskog podrijetla
                Volim jesti zelenu salatu.
                                                salata
riječ talijanskog podrijetla

Riječi nastaju:

b) proširivanjem i mijenjanjem značenja

     miš — životinja / dio računalne opreme
     glava — dio tijela / šef
     višnja — ime Višnja / voće višnjac) promjenom vrste

     starapridjev (ima puno godina) / imenica, žargonizam (odnosi se na majku)
     mladapridjev (na početku života) / imenica (žena koja se udaje)
     hrvatskapridjev (hrvatska zemlja) / imenica (država)

Riječi nastaju:

d) promjenom oblika — polaznoj osnovi riječi dodaju se novi glasovi
                                                 i tako nastaje nova riječ.

           Primjeri:
                pisatipis/ac — pis/mo — na/pisati — ot/pisati — pre/pisati
                čitatičitat/elj — pro/čitati — na/čitati
                šumašum/ski — po/šum/ljen — šum/ar


e) skraćivanjem složenih pojmova — nastaju nove riječi koje kao i sve
                                                                    druge imenice imaju rod i sklanjaju se.

           Primjeri:
                INA — Industrija nafte
                HINA — Hrvatska informativna novinska agencija
                NaMa — Narodni magazin

     Usvojenice
     Posuđenice
     Tuđice

     Usvojenica
     Posuđenica
     Tuđica     Jagoda      Printer      Nama      Učiteljica

     Plesati      Braniti      Suditi      Čuvati      Kuhati      Zidati

     Nacija      Ideja      Kompjutor      Net      Realnost