Povratak na popis lekcija - hrvatski 8
Molba, prijava, zahtjev Moraš znati!
Molba, prijava i zahtjev poslovni su dopisi i pišu se administrativnim stilom.

MOLBA
Svaka molba mora sadržavati:
                a) podatke o pošiljatelju
                               — podatci se odnsnose na: na ime i prezime pošiljatelja, adresu, poštanski broj, mjesto, broj telefona i e-poštu (mail)
                b) podatke o primatelju
                               — pišu se otprilike dva proreda ispod podataka o pošiljatelju
                               — treba navesti: naziv poduzeća, djelatnost poduzeća, ulicu i broj, poštanski broj i mjesto
                c) mjesto i nadnevak
                               — piše se na desnoj strani dopisa
pazi
     Zagreb, 8. rujna 2010.,piše se zarez
     U Zagrebu 8. rujna 2010.ne piše se zarez


                d) predmet molbe ili prijave
                               — piše se nakon mjesta i nadnevka

                e) oslovljavanje
                               — slijedi nakon što smo naveli predmet molbe ili prijave
                               — ako oslovljavanje završava uskličnikom tekst se nastavlja velikim slovom
                               — ako oslovljavanje završava zarezom tekst se nastavlja malim slovom

                f) tekst molbe
                               — tekst molbe proredom odvojiti od oslovljavanja
                               — odlomci molbe također se odvajaju proredom

                g) potpis

treba biti okomito u ravnini s mjestom i nadnevkom
— vodoravno s prilogom

                                     — ime i prezime ispisati strojno i iznad toga se potpisati

                h) prilog ili privitak
                               — dolazi u razini s tiskanim imenom ili prezimenom
popratne dokumente koje prilažemo navesti jedan ispod drugoga

RASPORED DIJELOVA MOLBE:
Ime, prezime i adresa pošiljatelja
Naziv i adresa primatelja
Mjesto i nadnevak
Predmet
Oslovljavanje
Tekst raspoređen u odlomke
Prilog (privitak): svjedodžbe, potvrde, preporuke, životopis
Potpis
zapamti
Mogu se upotrebljavati ustaljeni izrazi:
                unaprijed zahvaljujem, u svezi toga,
                ali su nedopustivi izrazi kao:
                                Molim gornji naslov…
                                Ja dolje potpisani…Molba, prijava, zahtjev nose obilježja ... administrativno-poslovnoga stila.
              - to je stil koji se upotrebaljava u državnoj upravi, politici,
                  ekonomiji, trgovini i sličnim javnim i službenim područjima
              - administrativno-poslovnim stilom pišu se mnogi ... pravni i poslovni tekstovi
                 npr. administrativni obrasci - tiskanice (zahtjev, prijava, anketa itd.)


Glavna obilježja administrativno-poslovnoga stila su: točnost napisanih podataka, kratkoća, jasnoća i čitljivost.     Znanstvenim stilom
     Administrativnim stilom
     Književno-umjetničkim stilom     Predmet      Oslovljavanje      Mjesto i nadnevak      Potpis      Prilog ili privitak      Podaci o primatelju      Tekst molbe      Podaci o pošiljatelju     Molba se piše kratko/opširno, svi podatci moraju/ne moraju biti točni.     Fotografija s rođendana
     Isječak iz novina
     Životopis