Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Kratice

Moraš znati!
Kratice su... skraćene riječi koje nastaju izostavljanjem nekih slova iz riječi.

Primjeri:
                gđa – gospođa
                šk.g. - školska godina
                tj. - to jest

Pravopis razvrstava kratice na stalne i prigodne.

Stalne kratice nastaju po... pravopisnim odredbama.
Prigodne kratice... stvara pisac sam, pazeći da čitatelj može uvijek razumjeti puni
                                oblik riječi označene kraticom.
Stalne kratice dijele se na:    a) obične kratice
                                          b) sastavljene (složene) kratice

1. Obične kratice: pišu se...
malim slovom i s točkom na kraju (koja je znak kraćenja riječi).

Obične kratice mogu biti:
                           a) jednoslovne: t. (točka), r. (razred), o.g. (ove godine)
                           b) višeslovne: čl. (članak), i sl. (i slično), npr. (na primjer)

Obične kratice postoje u pisanju, ali ne i u... govoru
— jer umjesto njih čitamo cijele riječi
     (gdin, gđica, gđa )Pazi!
Bez točke se pišu sljedeće kratice: don, fra, gđa, gđica


Sastavljene kratice (skraćenice)

Kratice sastavljene od početnih slova svakog člana višečlanog naziva pišu se... bez točke iza pojedinoga slova i u njima su sva slova velika:

                         Osnovna škola
                         FFFilozofski fakultet
                         HAZUHrvatska akademija znanosti i umjetnosti
                         RHRepublika Hrvatska

Neke se kratice čitaju kao samostalne riječi (Hazu), a druge po imenima slova (Erha).
Većina takvih kratica... se sklanja.

Kratice sastavljene od početnih slogova višečlanog naziva imaju oblik vlastitog imena i sklonidbu... kao imenice.
                         Nama — Narodni magazin
                         Varteks — Varaždinski tekstil

Razlikujemo kratice i znakove.

Znakovi su međunarodno prihvaćene oznake...
mjernih jedinica, kemijskih elemenata, novčanih jedinica, imena država, strana svijeta, stručnih termina.

Znakovi se pišu bez točke na kraju, a čitaju se kao puna riječ.

                     m — metar
                     kg — kilogram
                     kn — kuna
                     EUR — euro
                     O — kisik
                     IT — Italija
                     W — west (zapad)      Ujedinjeni narodi
      Hrvatska pošta
      Sindikat hrvatskih učitelja
      Sjedinjene Američke Države
      i tako dalje
      muški rod     Društvo velikih dama
     Dobrovoljno vatrogasno društvo
     Datum važnog događaja     Ministarstvo unutarnjih poslova
     Ministarstvo unutarnjeg prometa
     Međunarodno ujedinjenje poslodavaca     Kratica gđica piše se s točkom/bez točke.     Nominativ:
     Genitiv:
     Dativ:
     Akuzativ:
     Vokativ:
     Lokativ:
     Instrumental: