Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Glasovne promjene

Moraš znati!
Glas je najmanja jezična jedinica koja se ne može dijeliti.
Glas izgovaramo, a slovo pišemo.

Prema načinu tvorbe glasovi se dijele na:
samoglasnike ili otvornike: a, e, i, o, u
suglasnike ili zatvornike: b, c, d, f, g, h, j, k, l, lj, m, n, nj, p, r, s, š, t, v, z, ž

Samoglasnici su nositelji sloga, ponekad je to i slogotvorno r (vrt, prst, crv...)
Suglasnike dijelimo po: a) mjestu tvorbe
b) načinu tvorbe
Kada riječ izgovaramonižemo glasove jedan za drugim.

Budući da se glasovi razlikuju po različitim obilježjima — izgovor jednog glasa treba prilagoditi izgovoru drugoga.
U tom prilagođavanju dolazi do glasovnih promjena.Najčešće glasovne promjene su:

1. SIBILARIZACIJA – to je glasovna promjena u kojoj se
                  suglasnici k,g,h ispred nastavka –i zamjenjuju suglasnicima c,z,s.

                  Ova glasovna promjena dobila je naziv sibilarizacija
                  po glasovima koji se zovu sibilanti (piskavci).
Sibilarizacija se ne provodi:

a) u imenicama sa završetkom na: -cka, -čka, -tka, -ga
     kocka — kocki
     točka — točki
     lutka — lutki
     papiga — papigi
b) u imenicama koje se upotrebljavaju odmila
     seka — seki
     koka — koki
c) u nekim osobnim imenicama
     Dubravka — Dubravki
     Đuka — Đuki
     Jasenka — Jasenki
d) u imenicama u kojima imenujemo stanovnice naselja
     Zagrepčanka — Zagrepčanki
     Varaždinka — Varaždinki
     Karlovčanka — Karlovčanki
2. PALATALIZACIJA – to je glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h ispred nastavka -e, -i zamjenjuju suglsnicima č, ž, š.
Ova glasovna promjena dobila je naziv palatalizacija po
glasovima koji se zovu palatali (č, ž, š, nj, lj).


Palatalizacija se najčešće provodi:

a) u vokativu jednine imenica m.r.
        učenik - učeniče
        Bog - Bože
        duh - duše

b) u prezentu nekih glagola na -ći
        pečem - peku (peći)
        vučem - vuku (vući)
c) u tvorbi nekih glagola
        muka - mučiti
        skuga - služiti
        suh - sušiti
d) u aoristu nekih glagola na -ći
        potekoh - poteče
        digoh - diže


3. NEPOSTOJANO A

Glas a koji se pojavljuje samo u nekim oblicima jedne riječi (između završnih suglasnika) naziva se nepostojano a.

       Usporedi primjere:
                                   pas — psi
                                   san — sni
                                   borac — borci
                                   bijelac — bijelci

4. JOTACIJA

Jotacija je glasovna promjena u kojoj se ... nepalatalni suglasnik stapa s glasom j u novi palatalni suglasnik.

              glad + ju — glađu   ( d+j=đ )
              drag + ji — draži   ( g+j=ž )
              vis + ji — viši   ( s+j=š )
              žut + ji — žući   ( t+j=ć )
              suh + ji — suši   ( h+j=š )
              jak + ji — jači   ( k+j=č )
              brz + ji — brži   ( z+j=ž )
              mic + jem — mičem   ( c+j=č )
              puniti — punjen   ( n+j=nj )
              posoliti — posoljen   ( l+j=lj )

Umetnuto l — kada se glas j nađe iza glasova b, p, m, v, između njih se umeće glas l koji se stapa s j u lj.
                grm + l + je = grmlje
                šib + l + je = šiblje
                slom + l + jen = slomljen
5. JEDNAČENJE SUGLASNIKA PO ZVUČNOSTI

Jednačenje suglasnika po zvučnosti je glasovna promjena u kojoj
se ... jednače dva uzastopna glasa različite zvučnosti.

Jednačenje se uvijek vrši po drugom glasu.
Ako je drugi glas bezvučan, i prvi mora biti bezvučan.
Primjeri:
                s + bogom = zbogom
                Zagreb + čanin = Zagrepčanin
                vrabac + ca = vrapca
                poljubac N mn. = poljupci

Zvučni glasovi:
    b,       d,       g,       dž,       đ,       ž,       z,       -,       -,       -
Bezvučni glasovi:
    p,       t,        k,        č,        ć,        š,       s,       f,       c,      h

6. JEDNAČENJE SUGLASNIKA PO MJESTU TVORBE

Glasovna promjena u kojoj se jednače... dva uzastopna glasa različitog tvorbenog mjesta.

Primjeri:

                grozd — groe — grožđe
                trbuh — trbuić — trbušč
                stan — stanbeni — stambeni


                prositi — prošnja
( s + nj = šnj )
                misao — mišlju ( s + lj = šlj )
                kost — koščica ( s + č = šč )
                voziti — vožnja ( z + nj = žnj )
                trbuh — trbušč ( h + č = šč )
                prehrana — prehrambeni ( n + b = mb )
                crn — crmpurast ( n + p = mp )

7. GUBLJENJE SUGLASNIKA

Kada se u riječi, jedan do drugoga, nađu isti suglasnici, jedan se ... gubi.


Primjeri:
                bez + zvučan — bezzvučan = bezvučan
                od + dati — oddati = odati
                bez + značajan — bezznačajan = beznačajan
                bez + zubi — bezzubi = bezubi
                pred + dvorje — preddvorje = predvorjePazi!
Iznimka u govoru i pismu:
                                       najjači, najjužniji, najjadniji
                                       naddržavni

8. ZAMJENA L SA O (VOKALIZACIJA)


Suglasnik l na kraju nekih riječi ili na kraju sloga ... zamjenjuje se samoglasnikom o.

Primjeri:
                htjela — htio
                anđela — anđeo
                posla — posao
                pisala — pisao
                mislilac — mislioca
                predvodilac — prevodiocaPazi!
Ne provodi se u imenicama na - lac u nominativu jd. ronilac - ronilaca
                                                          genitivu mn. donosilac - donosilaca     Palatalizacija
     Nepostojano a
     Sibilarizacija     Unuk
     Razrednik
     Knez
     Biljeg
     Jastog
     Palac     Sibilarizacije
     Nepostojanog a
     Palatalizacije      U riječi razrednik
      U riječi palac
      U riječi biljeg

     I koja je to bila glasovna promjena?

      Sibilarizacija
      Palatalizacija
      Nepostojano a                   duga                 kratka
     Vuk      
     Brk      
     Vrag      
     Bog      

     Koja se glasovna promjena dogodila u
     kraćim oblicima množine navedenih imenica?


     

6. Koje su se dvije glasovne promjene dogodile u riječi raščešljati?

     

     jednačenje po mjestu tvorbe
     gubljenje suglasnika
     jednačenje po zvučnosti

     

     jednačenje po zvučnosti
     jednačenje po mjestu tvorbe
     gubljenje suglasnika     mali
     veći
     plići
     tanki     jotacija
     gubljenje suglasnika
     nepostojano a

9. Koji je suglasnik ispušten u sljedećim riječima?

     

     Ispušten je suglasnik z
     Ispušten je suglasnik s

     

     Ispušten je suglasnik e
     Ispušten je suglasnik d

10. Koje su se glasovne promjene dogodile u sljedećim riječima?

     

     jednačenje po mjestu tvorbe
     jednačenje po zvučnosti
     gubljenje suglasnika

     

     gubljenje suglasnika
     jednačenje po mjestu tvorbe
     jednačenje po zvučnosti