Povratak na popis lekcija - hrvatski 8

Glasovi


Moraš znati!
Glas je najmanja jezična jedinica... kojom se razlikuje značenje riječi.

Glasovi nastaju... prolaskom zračne struje kroz govorne organe.

Pazi!
Glas izgovaramo  , a slovo pišemo.
1. GLASOVE MOŽEMO PODIJELITI — PREMA NAČINU TVORBE:

a) otvornici ili samoglasnici su: a, e, i, o, u

                        (Nastaju slobodnim prolaskom zračne struje kroz govorne organe.)
                        Samoglasnici se mogu... izgovoriti sami i pri tome činiti slog.b) zatvornici ili suglasnici su svi ostali glasovi.


                                 Riječi se sastoje od samoglasnika i suglasnika.

                                 Slog je dio riječi koji možemo... izgovoriti kao jednu minimalnu
izgovornu cjelinu.Samoglasnik je... nositelj sloga.
Riječ ima onoliko slogova koliko je u njoj... samoglasnika.

Primjeri:

                    prst — jednosložna riječ (ulogu samoglasnika ima glas r)
                            — r je nositelj sloga u sljedećim riječima: vrt
                                                                                            krv
                                                                                            srp
                                                                                            mrkvaU riječima riba, ruka, obrana, glas r nije samoglasnik jer nije slogotvoran.


2. GLASOVE MOŽEMO PODIJELITI I PO — ZVUČNOSTI:

a) zvučni glasovi nastaju pri izgovoru su glasnice spojene, zatrepere
b) bezvučni glasovi nastaju kada su glasnice opuštene, ne trepere

                Zvučni:     b       d       g       dž       đ       ž       z       -       -       -
                Bezvučni: p       t        k        č        ć        š       s       f       c      hc) zvonačnici su — m, n, nj, l, lj, r, v, j
(pri njihovoj tvorbi govorni organi su približeni)


3. SUGLASNIKE DIJELIMO I PO — MJESTU TVORBE:


a) dvousnenici (bilabijali): p, b, m
b) zubnousnenici (labiodentali): f, v
c) zubnici (dentali): c, z, s, d, t, n
d) desnici (alveolari): r, l
e) nepčanici (palatali): j, lj, nj, đ, dž, š, ž, č, ć
f) jedrenici (velari): k, g, h     Otvornici se mogu / ne mogu  izgovarati sami pa zato su / nisu 
     nositelji sloga.     zvonačnike i nezvonačnike
     zubnike, desnike, nepčanike i jedrenike
     zvučne, bezvučne i zvonačnike     samoglasnike i suglasnike
     zvonačnike i nezvonačnike
     zvučne, bezvučne i zvonačnike     Samoglasnike:      Dentale:      Palatale:     Bezvučni, a parnjak mu je p.
     Zvučni, a parnjak mu je d.
     Bezvučni, a parnjak mu je d.
     Zvučni, a parnjak mu je p.