Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Osim ravnih, postoje i zakrivljena zrcala.

Zakrivljena ili sferna zrcala dio su kugline plohe kojoj je jedna strana glatka, tako da se na njoj svjetlost odbija. Ako je glatka unutarnja strana, zrcalo se naziva udubljeno ili konkavno, a ako je glatka vanjska strana, zrcalo se naziva ispupčeno ili konveksno.
Središte zakrivljenosti zrcala označava se sa C i to je središte kugline plohe, čije je zrcalo dio. Točka u sredini zrcala naziva se tjeme i označava sa T, a duljina spojnice tjemena i centra je polumjer zakrivljenosti zrcala i označava se sa R. Zamišljeni pravac koji prolazi kroz centar i tjeme zrcala naziva se optička os. Na sredini udaljenosti između centra i tjemena, nalazi se fokus ili žarište zrcala i označava se sa F, a udaljenost žarišta od tjemena zrcala je fokalna ili žarišna daljina i označava se sa f. Žarišna daljina jednaka je polovici polumjera zrcala:

30-1

Zrake svjetlosti koje na udubljeno zrcalo dolaze paralelno sa optičkom osi (POKUS 1) na njemu se odbijaju i prolaze kroz fokus. Zrake koje na ispupčeno zrcalo dolaze paralelno sa optičkom osi (POKUS 2), na njemu se odbijaju i rasipaju. Čini nam se, kao da sve dolaze iz točke koja se nalazi iza zrcala i naziva se zamišljeni fokus.

Kakvu sliku daje udubljeno zrcalo?

Za crtanje slike na udubljenom zrcalu izabrane su tri najprikladnije zrake. Zraka koja dolazi paralelno sa optičkom osi, nakon odbijanja prolazi žarištem. Zraka koja prolazi žarištem, odbija se paralelno sa optičkom osi, a zraka koja prolazi kroz središte zakrivljenosti, nakon odbijanja vraća se kroz središte.

Veličina i narav slike koja nastaje na udubljenom zrcalu ovisi o udaljenosti predmeta od zrcala. Ako je predmet iza središta zakrivljenosti, slika je stvarna, umanjena i obrnuta. Ako je predmet između središta zakrivljenosti i žarišta, slika je stvarna, obrnuta i uvećana. Ako je predmet u žarištu, slika je u beskonačnosti, a ako je predmet između žarišta i tjemena zrcala, slika je prividna, uspravna i uvećana.

Udubljena zrcala imaju široku primjenu. Koriste se u medicini za dobivanje uvećanih slika, u reflektorima za usmjeravanje snopa svjetlosti. Koriste se i u velikim teleskopima, te kao sunčane peći.

Ispupčena zrcala uvijek daju prividnu, uspravnu i umanjenu sliku. To možemo provjeriti ako se pogledamo u vanjsku stranu žlice. Ispupčeno zrcalo koristi se kao retrovizor na vozilima.
 • konkavno ili udubljeno zrcalo - dio kugline plohe kojoj je uglađena unutarnja strana
 • ispupčeno ili konveksno zrcalo - dio kugline plohe kojoj je uglađena vanjska strana
 • C - središte zrcala - središte kugle čiji je zrcalo dio
 • R - polumjer zrcala - polumjer kugle čiji je zrcalo dio
 • F - fokus ili žarište - točka u kojoj se skupljaju zrake svjetlosti koje na zrcalo dolaze paralelno sa optičkom osi
 • T - tjeme zrcala - točka na sredini zrcala
 • f - fokalna ili žarišna daljina - polovina polumjera
30-1
 • slika koju daje ispupčeno zrcalo je:
  • prividna
  • umanjena
  • uspravna
Udubljena zrcala koriste se u reflektorima, medicini, kao sunčane peći, a pomoću njih se na tradicionalan način pali i olimpijska baklja. Baklja se postavi u žarište udubljenog zrcala gdje se fokusira sunčeva svjetlost koja zapali olimpijski plamen.

Gdje treba staviti papir ako ga želimo zapaliti pomoću udubljenog zrcala?

u središte zakrivljenosti
u fokus
u tjeme

Ispupčeno zrcalo daje sliku koja je:

uvećana
umanjena

Koji izraz povezuje žarišnu daljinu i polumjer zakrivljenosti zrcala?

2/R
R/2
2·R

U retrovizorima automobila koristi se:

ravno zrcalo
udubljeno zrcalo
ispupčeno zrcalo