Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Transformator je uređaj koji služi za promjenu izmjeničnog napona pa samim tim i izmjenične struje. Sastoji se od dvije zavojnice - primara i sekundara koje su namotane na željeznu jezgru napravljenu od tankih listića lima (POKUS 1). Transformator radi na principu međusobne elektromagnetne indukcije primara i sekundara.

Izmjenična struja koja se dovodi na primar stvara promjenjivo magnetno polje u željeznoj jezgri što dovodi do pojave induciranog napona u sekundarnoj zavojnici. Omjer napona na primaru i sekundaru odnosi se kao omjer broja namotaja primara i sekundara:
17-1
S obzirom na broj namotaja na sekundaru može se dobiti veći ili manji napon od napona na primaru. Koliko je puta broj namotaja na sekundaru veći nego na primaru toliko će puta i napon na sekundaru biti veći od broja namotaja na primaru, toliko će puta i napon na sekundaru biti veći od napona na primaru.

Transformator se koristi za promjenu napona pri prijenosu električne energije iz elektrane do potrošača. Da bi se smanjili gubici, električna se energija prenosi visokonaponskim dalekovodom pri nekoliko stotina tisuća volti. Dovođenjem električne energije u naselja, napon se smanjuje na nekoliko tisuća volti, a na stambenim objektima na 220 V. Transformatori imaju veliku ulogu u tehnici veza. Transformator je konstruirao Nikola Tesla i zahvaljujući njemu, izmjenična struja je došla u naše domove i omogućila nam suvremeni način života.
  • transformator - služi za promjenu izmjeničnog napona i izmjenične struje
  • omjer napona na primaru i sekundaru odnosi se kao omjer broja namotaja na primara i sekundara:
17-1
Up - napon na primaru
Us - napon na sekundaru
Np - broj namotaja primara
Ns - broj namotaja sekundara

Ako se poveća broj namotaja na sekundaru, napon se:

povećava
smanjuje
ne mijenja

Transformator je konstruirao:

Albert Einstein
Nikola Tesla
Isaac Newton