Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Električna struja prenosi u strujnom krugu električnu energiju iz izvora do trošila, gdje se ona pretvara u druge oblike energije. U električnom grijaču (POKUS 28), električna se energija pretvara u toplinsku. Kažemo da struja obavlja rad na račun električne energije izvora, koja se pri tome smanji za iznos obavljenog rada. Rad električne struje u nekom trošilu jednak je umnošku napona na njemu, jakosti struje koja njime prolazi i proteklog vremena:

12-1

Mjerna jedinica za rad električne struje je džul. Veća mjerna jedinica je kilovatsat.

Rad se označava sa W.

Snaga električne struje u nekom trošilu jednaka je umnošku napona na tom trošilu i jakosti struje koja njime prolazi,

12-2

Ako je snaga veća, znači da se u tom trošilu pretvori veća količina električne energije u druge oblike energije u kraćem vremenu. Oznaka za snagu je P, a mjerna jedinica vat - oznaka W.
  • Rad električne struje = pretvorba električne energije izvora u druge oblike energije
12-1
  • Jedinice za rad električne struje su džul i kilovatsat
1 kWh = 3 600 000 J
  • P - snaga
12-3
  • Jedinica za snagu je vat a veće jedinice su:
1 kW=1 000 W
1 MW=1 000 000 W
1 GW= 1 000 000 000 W

Uporaba električne energije podrazumijeva pretvorbu električne energije u druge oblike energije, npr. u svjetlosnu, toplinsku i mehaničku energiju. Uređaji za pretvorbu električne energije u druge oblike energije ne mogu svu električnu energiju uzetu iz električne mreže pretvoriti u novi - željeni oblik. U žarulji se, na primjer, velika količina električne energije pretvara u toplinsku energiju a slično je i u svim ostalim električnim uređajima. Omjer dobivenog oblika energije i električne energije uzete iz električne mreže naziva se korisnost uređaja i označava grčkim slovom eta (η). Korisnost je uvijek manja od 100%, a u električinim uređajima rijetko prelazi 70%.

Električna energija osim u J, mjeri se i u:

W
kW
kWh
MW

Električnim glačalom snage 500 W priključenim na gradsku mrežu (220V) teče struja jakosti:

110 000 A
2,27 A
3 A

Od svih kućanskih uređaja najveću snagu ima onaj u kojem se jednaka količina električne energije pretvori u druge oblike:

u duljem vremenu
u kraćem vremenu
snaga ne ovisi o vremenu

Pretvorba električne energije u druge oblike energije naziva se:

snaga
rad
napon

Rad električne struje u strujnom krugu je veći, ako je:

napon izvora manji
napon izvora veći
rad ne ovisi o naponu izvora