Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Oko vodiča kojim teče struja stvara se magnetno polje čiji smjer ovisi o smjeru struje kroz vodič. Ako vodič kojim teče struja (POKUS 1) postavimo u magnetno polje između polova nekog magneta, dolazi do međudjelovanja dva magnetna polja, što rezultira pomicanjem vodiča. Ako se promjeni smjer struje kroz vodič, on se pomiče na drugu stranu. Do iste pojave dolazi i ako zamijenimo magnetne polove magneta. Na međudjelovanju magnetnog polja vodiča kojim teče struja i magnetnog polja magneta zasniva se rad elektromotora.

Elektromotor je uređaj u kojem dolazi do pretvorbe električne energije u mehaničku energiju. Sastoji se od dijela koji miruje - statora i dijela koji se giba - rotora. Stator je magnet, a rotor zavojnica kroz koju teče struja i koja se zbog međudjelovanja magnetskih polja okreće. Na taj način električna energija iz izvora pretvara se u mehaničku energiju.
  • rad elektromotora - zasniva se na međudjelovanju magnetnog polja vodiča kojim teče struja i magnetnog polja stalnog magneta
  • elektromotor - pretvara električnu energiju u mehaničku energiju

Doznaj više

1882. godine Nikola Tesla je otkrio načelo okretnog magnetskog polja i time omogućio izradu elektromotora izmjenične struje. Danas 90% svih elektromotora u svijetu koristi za svoj rad Teslino okretno magnetsko polje.

Dio elektromotora koji miruje naziva se:

rotor
stator
elektromagnet

Rad elektromotora zasniva se na:

međudjelovanju magnetnog polja vodiča kojim teče struja i stalnog magneta
međudjelovanju magnetnog polja stalnih magneta
pojavi električnog otpora u vodiču

Smjer magnetnog polja oko vodiča kojim teče električna struja ovisi o:

položaju vodiča
smjeru električne struje kroz vodič
jakosti električne struje kroz vodič

U elektromotoru se odvija pretvorba:

mehaničke u električnu energiju
električne u mehaničku energiju
kemijske u mehaničku energiju