Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Svjetlost se u vakuumu i drugim optičkim sredstvima širi pravocrtno. Kada se na putu svjetlosti nađe neko tijelo koje je tamno, kao čađ, ono će upiti svjetlost, ako je prozirno kao voda, jedan dio svjetlosti će propustiti a jedan dio odbiti, a ako je glatko i svjetlo kao metalna ploča, svjetlost će odbiti.

Ravna glatka ploha od koje se odbija svjetlost naziva se ravno zrcalo. Na ravnom zrcalu (POKUS 1) svjetlost se odbija tako da je kut odbijanja zrake svjetlosti jednak kutu upada zrake svjetlosti na zrcalo. To je zakon refleksije svjetlosti. Kut upada zrake svjetlosti označava se sa α, a kut odbijanja sa β, α = β.

Kada na ravno zrcalo pada snop paralelnih zraka (POKUS 2) svjetlosti i nakon odbijanja, zrake u snopu su paralelne. Svjetlost se odbija i od površina koje nisu ravne, već hrapave, kao na primjer papir. Kada na takvu površinu pada snop paralelnih zraka svjetlosti, pri odbijanju, taj se snop rasprši. Takvu svjetlost nazivamo difuzna svjetlost, a takvo odbijanje difuzno odbijanje. Posljedica difuznog odbijanja Sunčeve svjetlosti na česticama u atmosferi je dnevna svjetlost, a zbog difuzne svjetlosti osvijetljene predmete vidimo iz svih smjerova.

Kada stanemo ispred ravnog zrcala u njemu se pojavi naša slika koja je jednake veličine kao i mi - uspravna. Čini nam se da se slika nalazi iza zrcala, na jednakoj udaljenosti od zrcala kao i mi. Ta slika ne postoji iza zrcala već nastaje u našem oku. Svjetlost koja se odbije o zrcalo, ulazi u naše oko i čini nam se da se produžeci odbijenih zraka sijeku iza zrcala.

Takvu sliku nazivamo nestvarnom ili prividnom (POKUS 3). Ako upaljenu svijeću postavimo ispred staklene ploče koja predstavlja ravno zrcalo, a drugu svijeću koja nije upaljena iza staklene ploče, na jednaku udaljenost, vidjet ćemo da obje svijeće gore. To je prividna slika plamena upaljene svijeće.
 • kada na neko tijelo pada svjetlost ono ju može:
  • upijati
  • propuštati
  • odbijati
 • ravno zrcalo - ravna glatka ploha od koju se svjetlost odbija
 • α - kut upada
 • β - kut odbijanja (refleksije)
 • α = β - zakon odbijanja ( refleksije)
 • difuzna svjetlost - raspršena svjetlost nakon odbijanja na hrapavoj površini
 • slika koju daje ravno zrcalo je:
  • nestvarna
  • iste veličine kao i predmet
  • uspravna
  • jednako udaljena od zrcala kao i predmet
  • lijeva i desna strana su joj zamijenjene
 • Primjena ravnog zrcala:
  • grafoskop
  • periskop
  • mikroskop
  • teleskop
Ravna zrcala imaju vrlo široku primjenu. Dio su raznih uređaja kao što su grafoskop, periskop, projektor, mikroskop te fotografski aparat, a često se primjenjuju i u igračkama. Kaleidoskop je vrlo efektna igračka koja radi na načelu višestruke refleksije šarenih zrnaca smještenih između ravnih zrcala koja zatvaraju kut od 60º. Kaleidoskopom se koriste i dizajneri za kreiranje uzoraka tkanine.

Ako je predmet od ravnog zrcala udaljen 2 m, njegova slika od zrcala je udaljena:

0 m
2 m
4 m

Ako je predmet od ravnog zrcala udaljen 2 m, udaljenost između slike i predmeta je:

2 m
4 m
8 m

Kada svjetlost pada na tamno tijelo, ono ju:

odbija
propušta
upija

Slika koju daje ravno zrcalo je:

umanjena
uvećana
iste veličine kao predmet

Upadni kut zrake svjetlosti na ravno zrcalo je:
kut

80°
10°
45°