Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Gibanje pri kojem tijelo mijenja brzinu, naziva se nejednoliko gibanje.
Pri nejednolikom gibanju računa se srednja brzina, koja se označava sa:
20-1

Srednju brzinu tijela dobijemo tako da ukupni put koji je tijelo prešlo, podijelimo sa ukupnim vremenom u kome se tijelo gibalo:

20-2

Ako pri nejednolikom gibanju želimo odrediti stvarnu brzinu na nekom dijelu puta, moramo gibanje promatrati u što kraćem vremenskom intervalu. Brzina u danom trenutku naziva se trenutna brzina i izračuna se tako da se podjeli dio puta koji tijelo prijeđe u kratkom vremenskom intervalu, s tim vremenskim intervalom.

Sva motorna vozila imaju uređaje koji mjere njihovu trenutnu brzinu. Prateći kazaljku na njima, vidimo da se ta brzina mijenja.
  • pri nejednolikom gibanju tijelo mijenja brzinu
  • srednja brzina
20-2
Čovjek koji najbrže pliva je Hrvat Duje Draganja. On 50 metara prepliva za 20,81 sekundi što odgovara brzini od 2,4 m/s. Nikada nitko prije Draganje nije 50 metara preplivao u tom vremenu.
Najbrža riba je iglun a postiže brzinu od 30,5 m/s.

Kolika je srednja brzina gibanja zrakoplova koji prijeđe 800 km za 60 minuta?

800 km/h
48.000 km/h
13,3 km/h

Pri nejednolikom gibanju tijelo:

ne mijenja brzinu
mijenja brzinu
mijenja pravac kretanja

Srednja brzina gibanja računa se kao:

umnožak ukupnog puta i vremena
kvocijent dijela puta i vremena
kvocijent ukupnog puta i vremena

Srednja se brzina označava sa:

20

oznaka A
oznaka B
oznaka C