Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Magnetne pojave izazivale su veliko zanimanje još u antičko doba. Naziv magnet dolazi od imena pokrajine Magnezije u Maloj Aziji, gdje je pronađena ruda koja privlači željezne predmete.

Danas su magneti obično izrađeni u obliku (POKUS 1) štapa, potkove ili pločice. Svaki magnet ima dva magnetna pola - sjeverni označen slovom N i južni označen slovom S. Magnet djeluje na drugi magnet magnetnom silom (POKUS 2), koja može biti privlačna i odbojna. Istoimeni se magnetni polovi odbijaju, a raznoimeni privlače. Prostor u kome djeluje magnetna sila naziva se magnetno polje, a prikazuje se magnetnim silnicama koje izlaze iz sjevernog magnetnog pola a ulaze u južni magnetni pol (POKUS 3). Magnetno polje možemo zorno predočiti pomoću željezne piljevine koja se posloži u magnetne silnice. Magnetno polje najjače je u blizini magnetnih polova.

Zemlja je također jedan veliki magnet čiji se sjeverni magnetni pol nalazi u blizini južnog geografskog pola, a južni magnetni pol u blizini sjevernog geografskog pola.

Prva primjena magneta bio je kompas.

Danski fizičar Oersted, još u 18. stoljeću otkrio je vezu između magnetnih i električkih pojava.

Magnetna igla postavljena u blizini vodiča kojim teče električna struja zakreće se i tako ostaje sve dok vodičem teče struja (POKUS 4). Promjenom smjera električne struje kroz vodič, magnetna igla zakreće se u suprotnom smjeru. To je magnetno djelovanje električne struje. Oko vodiča kojim teče električna struja stvara se magnetno polje čiji smjer ovisi o smjeru električne struje. Ako umjesto ravnog vodiča koristimo zavojnicu dobit ćemo jače magnetno polje (POKUS 5) slično magnetnom polju ravnog magneta. Kada zavojnicom teče struja ona djeluje kao magnet, a kada njome ne teče struja ona ne djeluje kao magnet. Magnetno polje zavojnice jače je, ako je broj namotaja veći, a struja koja njome prolazi jača. Magnetno polje zavojnice može se pojačati tako da se u nju uloži željezni predmet (POKUS 6). Takvu zavojnicu nazivamo elektromagnet – djeluje kao magnet dok njome teče struja.

Kada se isključi struja, prestaje magnetno djelovanje.

Elektromagneti se koriste kod modernih brzih vlakova koji lebde na tračnicama zbog odbojne sile između elektromagneta u tračnicama i u podnožju vlaka.
 • svaki magnet ima sjeverni (N) i južni (S) magnetni pol
 • istoimeni se polovi odbijaju a raznoimeni se privlače
 • magnetno polje - prostor u kome djeluje magnetna sila
 • magnetno polje prikazuje se silnicama
 • silnice izlaze iz N a ulaze u S magnetni pol
 • Zemlja je magnet
 • Oersted je otkrio vezu između magnetnih i električnih pojava
 • oko vodiča kojim teče struja javlja se magnetno polje
 • smjer magnetnog polja oko vodiča kojim teče električna struja ovisi o smjeru struje
 • magnetno polje zavojnice - jače je od magnetnog polja ravnog vodiča
 • elektromagnet - zavojnica sa željeznom jezgrom
Doznaj više

Smjer magnetnog polja koje se javlja oko vodiča kojim teče električna struja može se odrediti pravilom desne ruke - vodič kojim teče električna struja obavijemo prstima desne ruke tako da palac pokazuje smjer struje kroz vodič. Prsti tada pokazuju smjer magnetnog polja.

Danas se koriste razne vrste kompasa. Npr: suhi kompas, kompas s tekućinom, žiromagnetski kompas, pilotski kompas, geološki kompas te radio kompas. Ne zna se točno tko je izumio kompas, no Kinezi su prvi koristili magnetsku iglu za pokazivanje smjera. Ta naprava, sastojala se od kolica na kojima je bila velika magnetska igla koja je pokazivala 4 strane svijeta a nazivala se čin-nan, kako Kinezi i danas nazivaju brodski kompas.

Ako iz hrpe metalnih predmeta želimo izdvojiti željezne, korist ćemo:

željezni predmet
elektromagnet
bateriju

Možemo li rezanjem magneta dobiti magnet s jednim magnetnim polom?

možemo
ne možemo

Sjeverni magnetni pol jednog i južni magnetni pol drugog magneta se:

privlače
odbijaju
ništa od navedenog

Smjer magnetskih silnica je:

iz S u N
iz N u S
iz N u N
iz S u S

Za izradu elektromagneta potrebno nam je:

električni izvor, vodič, željezni valjak
vodič i magnet
električni izvor, vodič i trošilo