Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Električna struja je usmjereno gibanje električnog naboja. Ako presjekom vodiča u određenom vremenu prođe više naboja, električna struja je jača.

Kvocijent električnog naboja koji prođe presjekom vodiča u nekom vremenu i toga vremena, naziva se jakost električne struje. Označava se velikim slovom I:
9-1
Mjerna jedinica za jakost električne struje je amper i označava se velikim slovom A, a nazvana je u čast francuskom fizičaru Andre-Marie Amperu. Amper je jednak kvocijentu kulona i sekunde,
9-3
Struja koja teče vodičem ima jakost jednog ampera ako u jednoj sekundi presjekom vodiča prođe naboj od jednog kulona, odnosno šest trilijuna elektrona.

Jakost električne struje u strujnom krugu mjeri se pomoću ampermetra (POKUS 1) koji se u strujni krug uključuje serijski. Ako su trošila u strujni krug spojena serijski (POKUS 2) jakost struje svuda je jednaka. Kod paralelnog spoja trošila, struja se grana, pri čemu (POKUS 3) je jakost struje prije grananja jednaka zbroju jakosti struja u pojedinim granama:

9-4
  • I - jakost električne struje
  • Q - naboj koji prođe vodičem
  • t - vrijeme
9-3
  • u serijskom spoju jakost struje svuda je jednaka
9-5
  • u paralelnom spoju struja se grana
9-4
Prolazak struje kroz čovjekovo srce uzrokuje njegovo stezanje pa srce ne može dalje obavljati svoju funkciju. Struja jakosti oko 0,02 A, za čovjeka je smrtonosna ako prođe kroz srce.

Jakost električne struje mjeri se:

voltmetrom
elektroskopom
ampermetrom

Jakost električne struje u serijskom spoju trošila je:

najveća na početku strujnog kruga
svuda je jednaka
najslabija na kraju strujnog kruga

Jakost struje kroz vodič čijim presjekom prođe naboj od 3 C u 3 sekunde je:

9 A
1 A
6 A

Mjerna jedinica za jakost električne struje je:

I
A
m

Pri jakosti struje od 2 A, kroz vodič za 5 sekundi prođe naboj od:

10 C
2,5 C
25 C