Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
1820.godine Oersted je otkrio da se oko vodiča kojim teče struja javlja magnetno polje. Odmah se postavilo pitanje da li postoji suprotan učinak- da li magnetno polje može stvoriti električnu struju? Odgovor na to pitanje dao je engleski fizičar Michael Faraday, 1831. godine. Otkrio je (POKUS 1) da se gibanjem magneta unutar zavojnice u njoj javlja električna struja.

Spojimo li zavojnicu na osjetljivi ampermetar i u nju naglo gurnemo magnet dolazi do otklona kazaljke - tj. poteče struja kroz zavojnicu. Kada magnet umirimo u zavojnici, kazaljka se vraća na nulu, a pri izvlačenju magneta iz zavojnice, ponovo se otklanja ali na drugu stranu. Struja u zavojnici teče samo pri gibanju magneta unutar zavojnice. Što je gibanje brže, struja je jača. Umjesto magneta može se pomicati zavojnica - učinak je isti. U zavojnici se pri međusobnom gibanju magneta i zavojnice javlja napon koji pokreće električnu struju. Pojava stvaranja napona međusobnim gibanjem magneta i zavojnice naziva se elektromagnetna indukcija a tako dobiveni napon naziva se inducirani napon. Zbog induciranog napona krugom teče struja koja mijenja smjer i naziva se izmjenična struja.

Inducirani napon i struja (POKUS 2) mogu se dobiti i gibanjem ravnog vodiča u magnetnom polju.

Na principu elektromagnetne indukcije radi generator (POKUS 3) u kojem se mehanička energija gibanja zavojnice u magnetnom polju pretvara u električnu energiju.

Ovo otkriće u praksi je primijenio hrvatski znanstvenik Nikola Tesla, rodom iz Smiljana kod Gospića. Izumio je niz uređaja na izmjeničnu struju od kojih su mnogi našli široku primjenu. Po Tesli je nazvano jedno brdo na Mjesecu, kao i mjerna jedinica za magnetnu indukciju.
  • elektromagnetna indukcija - dobivanje električnog napona međusobnim gibanjem magneta i zavojnice
  • elektromagnetnom indukcijom dobiva se struja koja mijenja smjer - izmjenična struja
Nikola Tesla rođen je 1856. u Smiljanu, selu nedaleko od Gospića. Osnovnu školu pohađao je u Gospiću a srednju školu u Karlovcu. Studirao je u Pragu. Radio je i umro u SAD-u. Tijekom svoga života Nikola Tesla je patentirao nekoliko stotina izuma od kojih su mnogi našli široku primjenu. Uveo je sustav izmjeničnih struja i dao ogroman doprinos razvoju električnih uređaja na izmjeničnu struju.

Gibanjem magneta unutar zavojnice u zavojnici se inducira napon.

točno
netočno

Inducira li se u zavojnici napon ako magnet miruje a zavojnica se giba?

DA
NE

Na principu elektromagnetne indukcije radi:

elektromotor
generator
voltmetar

Struja koja mijenja smjer naziva se:

promjenjiva struja
istosmjerna struja
izmjenična struja