Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Tvari se s obzirom na svojstvo da li provode električnu struju ili ne, dijele na električne vodiče i izolatore.

Tvari koje provode električnu struju nazivaju se električni vodiči, a tvari koje ne provode električnu struju nazivaju se električni izolatori.

Da bismo utvrdili da li je neka tvar električni vodič ili izolator, spojimo ju u strujni krug. Ako žaruljica svijetli, znači da ta tvar provodi električnu struju, a ako žaruljica ne svijetli znači da tvar ne provodi električnu struju.

Električni vodiči (POKUS 1) su metali, grafit, vodene otopine soli, kiselina i lužina koje nazivamo elektroliti. Tjelesne tekućine u ljudskom tijelu su elektroliti pa je i ljudsko tijelo vodič.

Električni izolatori (POKUS 2) su plastika, staklo, guma, suho drvo, suhi papir, keramika, destilirana voda, zrak.

U praktičnoj uporabi važni su i vodiči i izolatori. Oko žice električnih vodova je plastika ili guma, koja je izolator i ne dozvoljava prijelaz električne struje na druga tijela s kojima je vod u dodiru. Također se i drške električarskih alata izrađuju od izolatora.
 • Električni vodiči - tvari koje provode električnu struju:
  • metali
  • grafit
  • elektroliti
 • Električni izolatori - tvari koje ne provode električnu struju:
  • plastika
  • guma
  • porculan
  • drvo
  • papir
  • zrak
  • destilirana voda
 • Ljudsko tijelo je električni vodič.
Svojstvo tvari da provodi električnu struju naziva se vodljivost. Najbolju vodljivost ima srebro, a zatim bakar. Postoje i tvari koje mijenjaju vodljivost u različitim uvjetima. Većini vodiča vodljivost se smanjuje zagrijavanjem a povećava hlađenjem. No, postoje i tvari koje se ponašaju obrnuto, kao na primjer ugljen, kojemu porastom temperature raste i vodljivost te staklo koje je na sobnoj temlperaturi izolator, a zagrijavanjem na temperaturu tališta postaje vodič.

Destilirana voda može postati vodič:

hlađenjem
zagrijavanjem
dodavanjem soli

Električnu struju bolje provodi:

vlažna koža
suha koža
jednako suha i vlažna koža

Koja od ovih tvari nije električni vodič?

morska voda
guma
grafit
željezo

Može li zrak postati električni vodič?

DA
NE

Provodi li ljudsko tijelo struju?

DA
NE