Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Električni strujni krug sastoji se od trošila i električnog izvora međusobno spojenih električnim vodovima. (POKUS 1) U električni strujni krug mogu se dodati prekidač i mjerni instrumenti.

Kao izvor električne energije može se koristiti baterija koja ima dva pola: + i -. Uloga baterije je da pokreće električnu struju. Električna struja prenosi električnu energiju iz baterije do trošila, gdje se električna energija pretvara u druge oblike energije. Kao trošilo može služiti žarulja u kojoj se električna energija pretvara u svjetlosnu i toplinsku energiju. Električna struja vraća se nazad u bateriju - teče u krug.

Prekidač u strujnom krugu služi za otvaranje i zatvaranje strujnoga kruga. Električna struja može teći samo zatvorenim strujnim krugom. Smjer električne struje je od + prema – polu električnog izvora i naziva se dogovoreni ili tehnički smjer struje. Električni strujni krug možemo usporediti sa vodenim krugom. Električnoj struji odgovara vodena struja, električnom izvoru vodena crpka koja tjera vodu, a trošilu odgovara vodeni kotač kojeg pokreće energija vode.
  • strujni krug - sastoji se od električnog izvora i trošila međusobno povezanih električnim vodovima
  • električna struja - prenosi električnu energiju od izvora do trošila
  • električna struja - teče samo zatvorenim strujnim krugom
  • dogovoreni ili tehnički smjer električne struje je od + prema – polu električnog izvora

Doznaj više


Često srećemo razne stujne krugove, kao na primjer, strujni krug na biciklu kod kojega kao izvor služi dinamo uređaj, a kao trošilo prednje svjetlo. Strujni krug nalazi se i u našem srcu u kojem je izvor sinus čvor smješten u desnoj pretklijetki.

Dogovoreni smjer električne struje je:

od + prema – polu izvora
od – prema + polu izvora
ovisi o tome koje trošilo vežemo u strujni krug

Koja pretvorba energije se događa u žaruljici dok njom prolazi električna struja?

svjetlosna u toplinsku
električna u svjetlosnu i toplinsku
toplinska u električnu

Osnovni dijelovi strujnog kruga su:

izvor, trošilo i jedan vod
izvor, trošilo i dva voda
trošilo, prekidač i izvor
dva voda, prekidač i trošilo

Što predstavlja sljedeći simbol?

1z

električni izvor
žarulja
prekidač
električni vodovi