Povratak na popis lekcija - fizika 8
Video
Kada sjednemo u automobil i upalimo motor, instrument za mjerenje brzine pokazuje nulu. Kretanjem i stiskanjem papučice gasa ta se brzina povećava od nule do željene vrijednosti, za što je potrebno određeno vrijeme. Također ne možemo se ni trenutno zaustaviti, već stiskanjem kočnice smanjujemo brzinu od neke vrijednosti na nulu u određenom vremenu. Promjena brzine u nekom vremenskom intervalu naziva se akceleracija i označava slovom a. Promjena brzine označava se sa Δv. Akceleracija je jednaka kvocijentu promjene brzine i vremenskog intervala u kome je došlo do te promjene:
21-1
Mjerna jedinica za akceleraciju je:
21-2

Promjena brzine jednaka je razlici konačne brzine i početne brzine:
21-3

Ako se brzina povećava, kao i pri spuštanju kuglice niz kosinu (POKUS 32), ta je razlika pozitivna pa je i akceleracija pozitivna. Ako se brzina smanjuje, kao pri uspinjanju kuglice uz kosinu (POKUS 33), promjena brzine je negativna pa je i akceleracija negativna. Dakle, tijelo pri ubrzavanju ima pozitivnu akceleraciju, a pri usporavanju negativnu akceleraciju. Ako tijelo nema akceleraciju znači da ne mijenja brzinu, odnosno giba se jednoliko.
  • akceleracija - promjena brzine u vremenskom intervalu
21-1
  • Δv - promjena brzine
  • mjerna jedinica za akceleraciju:
21-4
  • a>0 – tijelo ubrzava
  • a<0 – tijelo usporava
  • a=0 – tijelo se giba jednoliko
Pozitivna akceleracija obično se naziva ubrzanje, a negativna usporenje. Po izuzetnom ubrzanju poznat je azijski gepard koji brzinu od 0 km/h poveća na 100 km/h za samo 3,5 sekunde. Bolidi Formule 1 tu promjenu postižu za oko 3 sekunde.

Akceleracija je:

prijeđeni put u vremenu
promjena brzine u vremenu
promjena puta u vremenu

Ako je a=0

tijelo ubrzava
tijelo se giba jednoliko ili miruje
tijelo usporava

Kolika je akceleracija tijela koje za 12 sekundi poveća brzinu od 0 m/s na 60 m/s?

60 m/s2
5 m/s2
12 m/s2

Matematički izraz za akceleraciju je:

Δt/Δv
Δv/Δt
Δv*Δt