Povratak na popis lekcija - biologija 8
Živčani sustav čine mozak, leđna moždina i živci. Živci prenose podražaje iz svih dijelova tijela prema mozgu i leđnoj moždini koji primljene infomacije obrađuju te opet preko živaca šalju naredbe kojima upravljaju svim funkcijama tijela.

Osnova građe živčanog sustava su živčane stanice ili neuroni. One su svojom građom specijalizirane za djelatnost koju obavljaju. Središnji dio, tijelo živčane stanice sadrži jezgru. Iz njega izlazi više kratkih, razgranatih izdanaka, dendrita. Oni omogućuju stanici primanje podražaja jer se povezuju sa susjednim živčanim stanicama. Iz tijela stanice izlazi i jedan dugi izdanak, akson ili neurit, koji primljeni podražaj prenosi na susjednu živčanu stanicu ili stanice nekog organa, npr. mišića ili žlijezde. Živčano vlakno obavijeno je ovojnicom, a može biti dugo i preko 1 m.

Uloga živčanih stanica je prenošenje podražaja i to u obliku električnog impulsa. Živčane stanice u mirovanju imaju električni naboj: izvana su pozitvno, a iznutra negativno nabijene. Primanjem podražaja taj se naboj mijenja pa izvana postaje negativan, a iznutra pozitivan. Promjena naboja se brzinom od 1 do 150 metara u sekundi prenosi duž aksona i naziva se živčani impuls. Prolazom živčanog impulsa naboj se vraća u početno stanje, a broj impulsa koji prolaze vlaknom u jednoj sekundi veći je što je podražaj jači.

Živčana vlakna provode impulse u jednom smjeru. Vlakna koja provode živčane impulse iz osjetila preko leđne moždine do mozga nazivaju se osjetilna živčana vlakna. Vlakna koja provode impulse iz mozga preko leđne moždine do mišića, žlijezda ili drugih organa nazivaju se pokretačka živčana vlakna.

Niti jedno se vlakno ne proteže od osjetila do središta u mozgu, niti od mozga do organa u tijelu, već se impulsi na tom putu prenose s jedne živčane stanice na drugu, kao u štafeti u kojoj svaki natjecatelj trči samo dio ukupne dionice. Živčano vlakno jedne stanice spaja se na dendrite ili tijelo druge živčane stanice. Dendriti i tijelo provode impuls prema vlaknu koje opet podražuje susjednu stanicu itd. Mjesto gdje se završeci jednog živčanog vlakna spajaju s dendritima ili tijelom druge živčane stanice ili sa stanicama mišića ili žlijezde, naziva se sinapsa.

Živčana vlakna obično su međusobno udružena u snopove koje nazivamo živci. Živci su u svrhu zaštite živčanih vlakana obavijeni ovojnicom. Živci koji sadrže samo osjetilna živčana vlakna nazivaju se osjetilni živci, oni koji sadrže samo pokretačka vlakna nazivaju se pokretački živci, a mješoviti živci sadrže obje vrste živčanih vlakana.
  • živčani sustav: mozak, leđna moždina i živci
  • živčane stanice ili neuroni: tijelo s jezgrom, dendriti, akson ili neurit
  • prijenos podražaja u obliku električnog impulsa
  • osjetilna i pokretačka živčana vlakna
  • sinapsa- spoj živčanog vlakna s dendritima ili tijelom druge živčane stanice ili sa stanicama mišića ili žlijezde
  • živci- snopovi živčanih vlakana: osjetilni, pokretački, mješoviti

Akson prenosi podražaj na susjednu živčanu stanicu ili stanice nekog organa, npr. mišića ili žlijezde.

netočno
točno

Dendriti omogućuju stanici primanje podražaja jer se povezuju sa susjednim živčanim stanicama.

točno
netočno

Iz središnjeg dijela živčane stanice izlazi više kratkih, razgranatih izdanaka ili:

dendrita
druita

Iz tijela stanice izlazi jedan dugi izdanak, neurit ili:

eksel
akson

Mjesto gdje se završeci jednog živčanog vlakna spajaju s dendritima ili tijelom druge živčane stanice ili sa stanicama mišića ili žlijezde, naziva se:

sintaksa
sinapsa

Osnova građe živčanog sustava su živčane stanice ili:

neutroni
neuroni

Prolazom živčanog impulsa naboj se vraća u početno stanje, a broj impulsa koji prolaze vlaknom u jednoj sekundi veći je što je podražaj:

slabiji
jači

Promjena naboja naziva se živčani impuls, a prenosi se duž aksona brzinom od 1 do 150:

metara u sekundi
kilometara u sekundi

Uloga živčanih stanica je prenošenje podražaja u obliku:

magnetskog impulsa
električnog impulsa

Vlakna koja provode impulse iz mozga preko leđne moždine do mišića, žlijezda ili drugih organa nazivaju se:

pokretljiva živčana vlakna
pokretačka živčana vlakna

Vlakna koja provode živčane impulse iz osjetila preko leđne moždine do mozga nazivaju se:

osjetilna živčana vlakna
osjetljiva živčana vlakna

Živčana vlakna provode impulse u oba smjera.

netočno
točno

Živčana vlakna udružena su u snopove koje nazivamo:

živci
snopići

Živčane stanice u mirovanju su:

izvana pozitivno, a iznutra negativno nabijene
iznutra pozitivno, a izvana negativno nabijene

Živčani sustav čine mozak, leđna moždina i živci.

netočno
točno

Živčano vlakno obavijeno je ovojnicom, a može biti dugo i preko 14 m.

točno
netočno

Živci koji sadrže osjetilna živčana vlakna nazivaju se:

mješoviti živci
osjetilni živci

Živci koji sadrže osjetlina i pokretačka vlakana nazivaju se:

mješoviti živci
miješani živci

Živci koji sadrže pokretačka vlakna nazivaju se:

pokretački živci
pokretljivi živci