Povratak na popis lekcija - biologija 8
Osnovna građevna jedinica ljudskog tijela je stanica.
U skladu s funkcijom koju u tijelu obavljaju, stanice su građom i oblikom visoko specijalizirane, no osnovna im je građa zajednička. Stanične strukture izgrađene su uglavnom od različitih bjelančevina, koje su pak velikim dijelom građene od četiri osnovna kemijska elementa: ugljika, vodika, kisika i dušika. Osim bjelančevina, veliki udio u građi nekih staničnih struktura čeine i fosfolipidi.

Istovrsne stanice koje obavljaju jednake funkcije udružene su u tkiva. Tako razlikujemo mišićno, vezivno, živčano i pokrovno tkivo.

Različita se pak tkiva međusobno udružuju u složeniju organizacijsku cjelinu, organe. Svako tkivo unutar organa preuzima određenu funkciju, a njihovo je djelovanje međusobno usklađeno. Tako je npr. mišić nadlaktice izgrađen od vezivnog, mišićnog i živčanog tkiva.

Različiti organi usmjereni na obavljanje složene zajedničke zadaće udruženi su u sustave organa. Tako npr. sustav organa za disanje ima zadaću opskrbe tijela kisikom i uklanjanja ugljikovog dioksida, a u obavljanju te zadaće sudjeluju nosna šupljina, ždrijelo, grkljan, dušnik, dušnice i pluća.

Svi sustavi organa povezani su u jedinstvenu cjelinu, organizam.

Da bi se organizam održao na životu i obavljao sve životne funkcije, potrebna mu je energija. Čovjek dobiva energiju iz hrane. Hranu unosimo u tijelo i razgrađujemo do sitnih čestica pomoću sustava organa za probavu.

Hranjive se čestice raznose po čitavom tijelu pomoću sustava organa za optok krvi. Osim hranjivih tvari, taj sustav po tijelu raznosi i kisik te druge za život važne tvari.

Kisik je potreban svim stanicama kako bi iz čestica hranjivih tvari, odnosno jednostavnih šećera, oslobodile energiju potrebnu za obavljanje svih životnih funkcija. Kisik u tijelo unosimo pomoću sustava organa za disanje.

Procesom oslobađanja energije u stanicama nastaje štetni ugljikov dioksid koji ulazi u krv. Ona ga prenosi do pluća gdje se izbacuje iz organizma. Osim ugljikovog dioksida, krv preuzima i druge otpadne i štetne tvari nastale u stanicama te ih odnosi do organa za izlučivanje koji pročišćavaju krv i izlučuju otpadne tvari van iz organizma.

Čovjek se u svom okolišu kreće što mu omogućuje sustav organa za kretanje: mišići i kostur.

Čovjek također prima informacije iz okoliša koje obrađuje te na njih na odgovarajući način reagira. Informacije prima putem različitih osjetila, a primljeni podražaji se prenose i obrađuju putem živčanog sustava. Živčani sustav ima ulogu usklađivanja rada svih organskih sustava te upravljanja svim životnim procesima.

Osim putem živaca, rad pojedinih organa i organskih sustava usklađuje se i uz pomoć hormona. Njih izlučuju žlijezde s unutarnjim izlučivanjem, čiji je rad također pod kontrolom živčanog sustava.

Ljudski organizam, kao i druga živa bića, ima sposobnost stvaranja potomstva, čime se osigurava opstanak vrste u prirodi. Tu zadaću obavlja vrlo složen sustav organa za razmnožavanje.
 • stanica - stanične strukture - bjelančevine - kemijski elementi
 • stanice - tkiva - organi - organski sustavi - organizam
 • sustav organa za probavu
 • sustav organa za optok krvi
 • sustav organa za disanje
 • sustav organa za izlučivanje
 • sustav organa za kretanje
 • osjetila
 • živčani sustav
 • žlijezde s unutarnjim izlučivanjem
 • sustav organa za razmnožavanje

Hormoni imaju ulogu usklađivanja rada pojedinih organa i organskih sustava, a njih izlučuju:

žlijezde s vanjskim izlučivanjem
žlijezde s unutarnjim izlučivanjem

Hranu unosimo u tijelo i razgrađujemo do sitnih čestica pomoću sustava organa za:

probavu
razgradnju

Informacije iz okoliša čovjek prima putem:

osjetila
medija

Koji sustav donosi stanicama kisik i hranjive tvari, a odnosi ugljikov dioksid i druge štetne tvari?

sustav organa za optok krvi
sustav organa za izlučivanje

Koji sustav ima ulogu usklađivanja rada svih organskih sustava te upravljanja svim životnim procesima?

živčani sustav
životni sustav

Koji sustav ljudskog tijela ima ulogu stvaranja potomstva?

sustav organa za razmnožavanje
sustav organa za izlučivanje

Poredaj pojmove po redoslijedu udruživanja:

tkivo - organ - stanica - organizam - organski sustav
stanica - tkivo - organ - organski sustav - organizam

Stanične strukture izgrađene su od različitih bjelančevina, koje su pak građene od četiri osnovna kemijska elementa:

dušika, vodika, natrija i magnezija
ugljika, vodika, kisika i dušika

Što čini sustav organa za kretanje?

kosti i mišići
koža i potkožna mast

Sustav organa za disanje:

unosi kisik u tijelo, a izbacuje ugljikov dioksid iz tijela
unosi ugljikov dioksid u tijelo, a izbacuje kisik iz tijela

Sustav organa za izlučivanje izbacuje iz tijela:

dušikov dioksid
otpadne i štetne tvari