Povratak na popis lekcija - biologija 8
Nasljedne osobine svakog organizma "zapisane" su u genima. Skup svih gena u jezgri jedne stanice naziva se genom.

Gen je osnovna jedinica nasljeđivanja koja nosi uputu za neko nasljedno svojstvo. Geni su manji dijelovi, odnosno odsječci na molekuli deoksirobonukleinske kiseline, DNA. DNA je složena molekula građena od dva paralelna lanca koji su sprilano savijeni u obliku uzvojnice. Svaki se lanac sastoji od niza manjih podjedinica, tzv. nukleotida, a upravo raspored tih podjedinica nosi šifru nasljedne informacije. DNA je molekula koja nosi nasljednu informaciju za pojedine bjelančevine, a bjelančevine su izvršne molekule odgovorne za izgradnju tvari i odvijanje pojedinih procesa u stanici. Proces izgradnje pojedinih bjelančevina prema uputi iz DNA odvija se u citoplazmi stanice uz pomoć ribonukleinske kiseline, RNA.

U genima se mogu dogoditi različite promjene koje imaju za posljedicu i promjenu u procesu kojim taj gen upravlja. Iznenadne promjene gena nazivaju se mutacije, a prema promjenama koje izazivaju mogu biti korisne ili štetne. Mutacije gena u spolnim stanicama su nasljedne, odnosno prenose se na potomstvo. Mutacije u tjelesnim stanicama ne prenose se na potomstvo, već samo na stanice koje nastaju diobom te mutirane stanice. Mutacije mogu nastati spontano ili mogu biti uzrokovane činiteljima iz okoliša kao što su ultraljubičasto i radioaktivno zračenje, različiti kemijski spojevi i sl.
  • gen
  • genom
  • DNA
  • RNA
  • mutacije: iznenadne promjene gena

DNA je molekula koja nosi nasljednu informaciju za pojedine bjelančevine, a bjelančevine su izvršne molekule odgovorne za odvijanje pojedinih procesa.

netočno
točno

DNA je složena molekula građena od tri paralelna lanca koji su sprilano savijeni u obliku uzvojnice.

točno
netočno

Gen je osnovna jedinica nasljeđivanja koja nosi uputu za jednu bjelančevinu.

netočno
točno

Geni su:

odsječci deoksiribonukleinske kiseline, DNA
odsječci ribonukleinske kiseline, RNA

Kako se nazivaju iznenadne promjene gena?

mutacije
komplikacije

Mutacije gena u spolnim stanicama su nasljedne, odnosno prenose se na potomstvo.

točno
netočno

Mutacije mogu biti uzrokovane činiteljima iz okoliša ili mogu nastati spontano.

točno
netočno

Mutacije u tjelesnim stanicama prenose se na potomstvo.

točno
netočno

Nasljedne osobine svakog organizma "zapisane" su u:

genima
ribosomima

Proces izgradnje pojedinih bjelančevina prema uputi iz DNA odvija se uz pomoć:

ribonukleinske kiseline, RNA
oksinukleinske kiseline, ONA

Skup svih gena u jezgri jedne stanice naziva se:

generom
genom

Svaki lanac DNA se sastoji od niza manjih podjedinica, tzv.:

nukleotida
nukleida