Povratak na popis lekcija - matematika 7

Primjer 1.: Pomoću Talesovog poučka odredi α i β:


Video 1

Primjer 1.: Pomoću Talesovog poučka odredi α i β:


Video 2

Primjer 1.: Pomoću Talesovog poučka odredi α i β:


Video 3

Primjer 2.: Pomoću Talesovog poučka odredi α i β:


Video 4

Zadatak 1.: Pomoću Talesovog poučka odredi α i β:

Primjer 2.: Koliki su α, β i γ?


Video 5

Primjer 2.: Koliki su α, β i γ?


Video 6

Primjer 2.: Koliki su α, β i γ?


Video 7

Zadatak 2.: Koliki su α, β i γ?

Primjer 3.: Odredi nepoznate veličine kutova:


Video 8

Zadatak 3.: Odredi nepoznate veličine kutova:

Pravac t je tangenta kružnice k koja je opisana jednakokračnom trokutu $$\triangle$$ABC. Odredi veličine unutarnjih kutova $$\triangle$$ABC ako je |AB|=|AC|:


Video 9

Pravac t je tangenta kružnice k koja je opisana jednakokračnom trokutu $$\triangle$$ABC. Odredi veličine unutarnjih kutova $$\triangle$$ABC ako je |AB|=|AC|:

9