Povratak na popis lekcija - matematika 7

Primjer 1.: Provjeri je li uređeni par ( – 1 , – 2 ) rješenje sustava:


Video 1

Zadatak 1.: Provjeri je li uređeni par ( 2 , 1 ) rješenje sustava:

Primjer 2.: Koji je od uređenih parova brojeva (1, - $$ \frac{1}{3} $$), (2, 0), (-$$ \frac{1}{2} $$, 3), (-2, -3) i ($$ \frac{2}{3} $$, -1) rješenje sustava:

6x - 3y = 7

 

3x - 4y = 6 ?


Video 2

Primjer 2.: Koji je od uređenih parova brojeva (1, - $$ \frac{1}{3} $$), (2, 0), (-$$ \frac{1}{2} $$, 3), (-2, -3) i ($$ \frac{2}{3} $$, -1) rješenje sustava:

6x - 3y = 7

 

3x - 4y = 6 ?


Video 3

Zadatak 2.: Koji je od uređenih parova brojeva : ( – 2 , $$ \frac{3}{2} $$ ) , ( 1 , 4 ) , ( – 5 , 3 ), ( 2 , – 4 ) i ( 5, – 2 ) rješenje sustava :

2x – 3y = 16

x + 2y = 1 ?

Primjer 3.: Provjeri je li uređeni par ( $$ \frac{1}{2} $$ , 1 ) rješenje sustava:


Video 4

Zadatak 3.: Provjeri je li uređeni par ( – 1 , – 2 ) rješenje sustava:Promatramo li istovremeno dvije linearne jednadžbe s dvjema istim nepoznanicama ,
govorimo o
sustavu dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama .Standardni oblik sustava:


Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama napisan je u standardnom obliku ako je svaka od jednadžbi napisana u standardnom obliku i ako su odgovarajuće
nepoznanice napisane jedna ispod druge :


Riješiti sustav znači odrediti vrijednosti nepoznanica x i y , tj. odrediti uređeni par
brojeva ( x , y ) koji zadovoljava i jednu i drugu jednadžbu.Rješenje sustava:


Rješenje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama svaki je uređeni par brojeva ( x , y ) koji zadovoljava i jednu i drugu jednadžbu sustava.