Povratak na popis lekcija - matematika 7

Izračunaj nepoznati član proporcije:

Izračunaj nepoznati član proporcije:

Izračunaj nepoznati član proporcije:

Izračunaj nepoznati član proporcije:

Broj 324 napiši u obliku zbroja dvaju brojeva koji se međusobno odnose kao 4:5.

Broj 825 napiši u obliku zbroja dvaju brojeva koji se međusobno odnose kao 7:8.

Izračunaj površinu pravokutnika ako se duljine njegovih stranica odnose kao 5:3 i ako je njegov opseg 112 cm.

Duljine stranica pravokutnika odnose se kao 3:4 . Izračunaj površinu pravokutnika ako je njegov opseg 168 cm.

Odredi veličine unutrašnjih kutova trokuta ako se one odnose kao 3:5:7.

Veličine vanjskih kutova trokuta odnose se kao 4:7:9 . Odredi veličine tih kutova.

Duljine stranica pravokutnog trokuta odnose se kao 5:12:13 . Izračunaj površinu tog trokuta ako je njegov opseg 45 cm.

Duljine stranica pravokutnog trokuta odnose se kao 3:4:5 . Izračunaj površinu tog trokuta ako je njegov opseg 54 cm.

Jednakost dvaju omjera a : b = c : d , pri čemu je b≠0 i d≠0, naziva se razmjer ili proporcija.
Brojevi a i d vanjski su članovi, a brojevi b i c unutarnji članovi proporcije a : b = c : d.

Proporcija ostaje valjana ako sve njene članove pomnožimo ili podijelimo istim racionalnim brojem različitim od nule.

Proporciju a : b = c : d, b≠0 i d≠0 možemo napisati u obliku jednakosti razlomaka .

Umnožak vanjskih članova proporcije jednak je umnošku njenih unutarnjih članova:

a · d = b · c


mat7-6