Povratak na popis lekcija - matematika 7

Primjer 1.: Izračunaj površinu kruga čiji je radijus:

a) r = 5 cm
c) r = 1.5 m
b) r = 3.5 dm
d) r = 125 mm

Video 1

Zadatak 1.: Izračunaj površinu kruga čiji je radijus:

a) r = 4 cm
c) r = 0.2 m
b) r = 2.5 dm
d) r = 105 mmPrimjer 2.: Izračunaj površinu kruga ako je duljina njegovog promjera:

a) 20 m
c) 8 cm
b) 17 dm
d) 5 km


Video 2

Zadatak 2.: Izračunaj površinu kruga ako je duljina njegovog promjera:

a) 10 m
c) 6 cm
b) 13 dm
d) 3 km

Primjer 3.: Koliki je radijus kruga kojemu je površina:

a) 12.56 km2

b) 78.5 dm2


Video 3

Primjer 3.: Koliki je radijus kruga kojemu je površina:

c) 147.58 cm2
d) 254.34 m2

Video 4

Zadatak 3.: Koliki je radijus kruga kojemu je površina:

a) 200.96 dm2
c) 153.86 mm2
b) 12.56 km2
d) 314 cm2

Primjer 4.: Kolika je površina kruga čiji je opseg:

a) 15.7 dm
b) 125.6 m

Video 5

Primjer 4.: Kolika je površina kruga čiji je opseg:

c) 19.468 cm
d) 50.24 mm

Video 6

Zadatak 4.: Kolika je površina kruga čiji je opseg:

a) 94.2 mm
c) 37.68 dm
b) 28.26 cm
d) 2.512 km

Primjer 5.: Izračunaj površinu kruga kojeg omeđuje kvadratu opisana kružnica ako dijagonale kvadrata imaju duljinu 9 cm.


Video 7

Zadatak 5.: Izračunaj površinu kruga kojeg omeđuje kvadratu opisana kružnica ako dijagonale kvadrata imaju duljinu 7.2 cm.

Primjer 6.: Izračunaj površinu kružnog vijenca kojeg omeđuju kružnice radijusa 9.5 cm i 16 cm.


Video 8

Zadatak 6.: Izračunaj površinu kružnog vijenca kojeg omeđuju kružnice radijusa 8.5 cm i 15 cm.

Primjer 7.: Opsezi dviju koncentričnih kružnica iznose 47.1 dm i 25.12 dm. Kolika je površina kružnog vijenca kojeg zadane kružnice omeđuju?


Video 9

Zadatak 7.: Opsezi dviju koncentričnih kružnica iznose 37.68 dm i 65.94 dm. Kolika je površina kružnog vijenca kojeg zadane kružnice omeđuju?

Primjer 8.: Radijus kruga iznosi 6 cm. Kolika je površina njegovog kružnog isječka pridruženog središnjem kutu veličine:

a) 30º
b) 75º

Video 10

Primjer 8.: Radijus kruga iznosi 6 cm. Kolika je površina njegovog kružnog isječka pridruženog središnjem kutu veličine:

c) 165º

d) 320º


Video 11

Zadatak 8.: Radijus kruga iznosi 15 cm. Kolika je površina njegovog kružnog isječka pridruženog središnjem kutu veličine:

a) 36º
c) 240º
b) 100º
d) 300º

Primjer 9.: Kolika je površina kružnog isječka pridruženog središnjem kutu od 72º u krugu radijusa:

a) 2.5 dm
b) 10 m

Video 12

Primjer 9.: Kolika je površina kružnog isječka pridruženog središnjem kutu od 72º u krugu radijusa:

c) 8 cm
d) 35 mm

Video 13

Zadatak 9.: Kolika je površina kružnog isječka pridruženog središnjem kutu od 108º u krugu radijusa:

a) 1.5 dm
c) 6 cm
b) 20 m
d) 45 mm

Primjer 10.: Izračunaj opseg i površinu kružnog isječka ako je:

a) r = 12 cm, α = 45º


Video 14

Primjer 10.: Izračunaj opseg i površinu kružnog isječka ako je:

b) r = 4 dm, α = 270º


Video 15

Primjer 10.: Izračunaj opseg i površinu kružnog isječka ako je:

c) r = 16 m, α = 225º


Video 16

Primjer 10.: Izračunaj opseg i površinu kružnog isječka ako je:

d) r = 45 mm, α = 20º.


Video 17

Zadatak 10.: Izračunaj opseg i površinu kružnog isječka ako je:

a) r = 18 cm, α = 27º
c) r = 36 mm, α = 210º
b) r = 2 dm, α = 150º
d) r = 0.4 m, α = 320º

Primjer 11.: Izračunaj veličinu središnjeg kuta kružnog isječka kojemu u krugu radijusa 8 cm odgovara površina 15.072 cm2.


Video 18

Zadatak 11.: Izračunaj veličinu središnjeg kuta kružnog isječka kojemu u krugu radijusa 12 cm odgovara površina 251.2 cm2.

Primjer 12.: Izračunaj radijus kružnice čija dva polumjera određuju središnji kut od 140º i kružni isječak površine 98.91 cm2.


Video 19

Zadatak 12.: Izračunaj radijus kružnice čija dva polumjera određuju središnji kut od 160º i kružni isječak površine 113.04 cm2.

1314

15