Povratak na popis lekcija - matematika 7

Primjer 1.: Odredi veličinu središnjeg kuta ako je veličina pridruženog obodnog kuta:

a) 32º
d) 57º
b) 84º
e) 125º
c) 118º
f) 91º


Video 1

Zadatak 1.: Odredi veličinu središnjeg kuta ako je veličina pridruženog obodnog kuta:

a) 46º
d) 35º
b) 72º
e) 137º
c) 114º
f) 93º

Primjer 2.: Kolika je veličina središnjeg kuta ako je veličina pridruženog obodnog kuta:

a) 26º 18'
b) 43º 24'
c) 71º 47'
d) 104º 52'


Video 2

Primjer 2.: Kolika je veličina središnjeg kuta ako je veličina pridruženog obodnog kuta:

e) 14º 25' 17''
f) 65º 29' 45''
g) 110º 54' 36''


Video 3

Primjer 2.: Kolika je veličina središnjeg kuta ako je veličina pridruženog obodnog kuta:

h) 153º 41' 58"


Video 4

Zadatak 2.: Kolika je veličina središnjeg kuta ako je veličina pridruženog obodnog kuta:

a) 28º 12'
e) 16º 27' 15''
b) 37º 28'
f) 71º 23' 47''
c) 83º 55'
g) 120º 52' 36''
d) 112º 48'
h) 165º 39' 54''

Primjer 3.: Odredi veličinu obodnog kuta ako je veličina pridruženog središnjeg kuta:

a) 74º
e) 83º
b) 96º
f) 175º
c) 148º
g) 209º
d) 262º
h) 321º


Video 5

Zadatak 3.: Odredi veličinu obodnog kuta ako je veličina pridruženog središnjeg kuta:

a) 68º
e) 77º
b) 92º
f) 183º
c) 154º
g) 205º
d) 236º
h) 319º

Primjer 4.: Kolika je veličina obodnog kuta ako je veličina pridruženog središnjeg kuta:

a) 42º 38'
b) 78º 25'
c) 135º 54'


Video 6

Primjer 4.: Kolika je veličina obodnog kuta ako je veličina pridruženog središnjeg kuta:

d) 217º 9'
f) 90º 32' 29''
e) 64º 8' 12''
g) 122º 47' 35''


Video 7

Primjer 4.: Kolika je veličina obodnog kuta ako je veličina pridruženog središnjeg kuta:

h) 301º 59' 23"


Video 8

Zadatak 4.: Kolika je veličina obodnog kuta ako je veličina pridruženog središnjeg kuta:

a) 46º 52'
e) 58º 6' 14''
b) 82º 37'
f) 94º 40' 21''
c) 131º 50'
g) 176º 59' 45''
d) 225º 13'
h) 307º 55' 39''


Primjer 5.: Koristeći se poučkom o središnjem i obodnom kutu, odredi α:


Video 9

Primjer 5.: Koristeći se poučkom o središnjem i obodnom kutu, odredi α:


Video 10

Primjer 5.: Koristeći se poučkom o središnjem i obodnom kutu, odredi α:


Video 11

Zadatak 5.: Koristeći se poučkom o središnjem i obodnom kutu, odredi α:

Primjer 6.: Odredi veličinu središnjeg i obodnog kuta koji su pridruženi istom kružnom luku ako je zbroj njihovih veličina:

a) 96º
b) 217º


Video 12

Primjer 6.: Odredi veličinu središnjeg i obodnog kuta koji su pridruženi istom kružnom luku ako je zbroj njihovih veličina:

c) 168º 45'
d) 205º 36'


Video 13

Primjer 6.: Odredi veličinu središnjeg i obodnog kuta koji su pridruženi istom kružnom luku ako je zbroj njihovih veličina:

e) 174º 54' 42"


Video 14

Primjer 6.: Odredi veličinu središnjeg i obodnog kuta koji su pridruženi istom kružnom luku ako je zbroj njihovih veličina:

f) 213º 25' 6"


Video 15

Zadatak 5.: Odredi veličinu središnjeg i obodnog kuta koji su pridruženi istom kružnom luku ako je zbroj njihovih veličina:

a) 87º
d) 211º 18'
b) 243º
e) 186º 45' 24''
c) 177º 39'
f) 243º 28' 9''

Primjer 7.: Odredi veličinu središnjeg i obodnog kuta koji su pridruženi istom kružnom luku ako je razlika njihovih veličina:

a) 58º
b) 105º


Video 16

Primjer 7.: Odredi veličinu središnjeg i obodnog kuta koji su pridruženi istom kružnom luku ako je razlika njihovih veličina:

c) 37º 14'
d) 116º 23'


Video 17

Primjer 7.: Odredi veličinu središnjeg i obodnog kuta koji su pridruženi istom kružnom luku ako je razlika njihovih veličina:

e) 74º 5' 38''
f) 153º 49' 35''


Video 18

Zadatak 7.: Odredi veličinu središnjeg i obodnog kuta koji su pridruženi istom kružnom luku ako je razlika njihovih veličina:

a) 62º
d) 124º 7'
b) 101º
e) 80º 3' 34''
c) 45º 16'
f) 149º 55' 45''

Jednakokračnom trokutu $$\triangle$$ABC s osnovicom $$\overline{BC}$$ opisana je kružnica. Izračunaj veličine unutarnjih kutova $$\triangle$$ABC ako je zadana veličina središnjeg kuta kao na slici:


Video 19

Jednakokračnom trokutu $$\triangle$$ABC s osnovicom $$\overline{BC}$$ opisana je kružnica. Izračunaj veličine unutarnjih kutova $$\triangle$$ABC ako je zadana veličina središnjeg kuta kao na slici:


Video 20

Jednakokračnom trokutu $$\triangle$$ABC s osnovicom $$\overline{BC}$$ opisana je kružnica. Izračunaj veličine unutarnjih kutova $$\triangle$$ABC ako je zadana veličina središnjeg kuta kao na slici:


Video 21

Jednakokračnom trokutu $$\triangle$$ABC s osnovicom $$\overline{BC}$$ opisana je kružnica. Izračunaj veličine unutarnjih kutova $$\triangle$$ABC ako je zadana veličina središnjeg kuta kao na slici:


Video 22

Jednakokračnom trokutu $$\triangle$$ABC s osnovicom $$\overline{BC}$$ opisana je kružnica. Izračunaj veličine unutarnjih kutova $$\triangle$$ABC ako je zadana veličina središnjeg kuta kao na slici:


Video 23

Jednakokračnom trokutu $$\triangle$$ABC s osnovicom $$\overline{BC}$$ opisana je kružnica. Izračunaj veličine unutarnjih kutova $$\triangle$$ABC ako je zadana veličina središnjeg kuta kao na slici:


Video 24

Jednakokračnom trokutu $$\triangle$$ABC s osnovicom $$\overline{BC}$$ opisana je kružnica. Izračunaj veličine unutarnjih kutova $$\triangle$$ABC ako je zadana veličina središnjeg kuta kao na slici:

U kružnicu je upisan jednakokračan trokut $$\triangle$$ABC s osnovicom $$\overline{BC}$$. Veličina središnjeg kuta nad osnovicom kao tetivom iznosi 138º. Izračunaj veličine unutarnjih kutova tog trokuta.


Video 25

U kružnicu je upisan jednakokračan trokut $$\triangle$$ABC s osnovicom $$\overline{BC}$$. Veličina središnjeg kuta nad osnovicom kao tetivom iznosi 142º. Izračunaj veličine unutarnjih kutova tog trokuta.

U kružnicu je upisan jednakokračan trokut $$\triangle$$ABC s osnovicom $$\overline{BC}$$. Veličina središnjeg kuta nad krakom $$\overline{AB}$$ iznosi 108º 36'. Izračunaj veličine unutarnjih kutova trokuta $$\triangle$$ABC.


Video 26

U kružnicu je upisan jednakokračan trokut $$\triangle$$ABC s osnovicom $$\overline{BC}$$. Veličina središnjeg kuta nad krakom $$\overline{AB}$$ iznosi 126º 8'. Izračunaj veličine unutarnjih kutova trokuta $$\triangle$$ABC.

Primjer 11.: Točke A i B dijele kružnicu na dva kružna luka čije se duljine odnose kao 5 : 7. Kolika je veličina obodnog kuta pridruženog kraćem kružnom luku?


Video 27

Zadatak 11.: Točke A i B dijele kružnicu na dva kružna luka čije se duljine odnose kao 2 : 7. Kolika je veličina obodnog kuta pridruženog kraćem kružnom luku?

Primjer 12.: Točke C i D dijele kružnicu na dva kružna luka čije se duljine odnose kao 4 : 11. Odredi veličine obodnih kutova pridruženih zadanim kružnim lukovima.


Video 28

Primjer 13.: Točke A, B i C dijele kružnicu na tri kružna luka čije se duljine odnose kao 2 : 5 : 8. Kolike su veličine unutarnjih kutova trokuta Δ ABC?


Video 29

Zadatak 13.: Točke A, B i C dijele kružnicu na tri kružna luka čije se duljine odnose kao 1 : 5 : 6. Kolike su veličine unutarnjih kutova trokuta Δ ABC?

Primjer 14.: Točke A, B i C dijele kružnicu na tri dijela čije se duljine međusobno odnose kao 1 : 3 : 5. Odredi veličine unutarnjih i vanjskih kutova trokuta Δ ABC?


Video 30

Zadatak 14.: Točke A, B i C dijele kružnicu na tri dijela čije se duljine međusobno odnose kao 4 : 5 : 6. Odredi veličine unutarnjih i vanjskih kutova trokuta Δ ABC?

Kut čiji je vrh u središtu kružnice naziva se središnji kut te kružnice.

Veličina središnjeg kuta manja je od 360º.

5

Kut čiji vrh pripada kružnici i čiji kraci sijeku tu kružnicu naziva se obodni kut te kružnice. Veličina obodnog kuta manja je od 180º.

6

Poučak o središnjem i obodnom kutu:

7

8