Povratak na popis lekcija - matematika 7

Koji su od nacrtanih likova mnogokuti? Imenuj ih!


Video 1

Koji su od nacrtanih likova mnogokuti? Imenuj ih!

Koji su od slijedećih mnogokuta konveksni?


Video 2

Koji su od slijedećih mnogokuta konveksni?

Mnogokut ili poligon je dio ili podskup ravnine omeđen dužinama. Dužine koje omeđuju mnogokut su njegove stranice. Krajnje točke stranica mnogokuta su vrhovi mnogokuta.

Unutarnji kut mnogokuta je kut što ga zatvaraju dvije susjedne stranice mnogokuta.

Ako su svi unutarnji kutovi mnogokuta manji od ispruženog kuta, kažemo da je mnogokut konveksan. Ako mnogokut ima barem jedan izbočeni kut, taj mnogokut nije konveksan.

mnogokut1

Susjedne stranice mnogokuta su one stranice koje imaju zajedničku krajnju točku (vrh).

Susjedni vrhovi mnogokuta su ona dva vrha mnogokuta koji su krajnje točke iste stranice.

Ako mnogokut ima n vrhova (stranica, kutova), kažemo da je n-terokut (čitaj: enterokut).