Povratak na popis lekcija - matematika 7

Navedene omjere izrazi kao omjer dva neskrativa prirodna broja:

Navedene omjere izrazi kao omjer dva neskrativa prirodna broja:

Navedene omjere izrazi u obliku 1:k :

Navedene omjere izrazi u obliku 1:k :

Navedene omjere izrazi u obliku k:1 :

Navedene omjere izrazi u obliku k:1 :

Zadane omjere izrazi kao omjer dva neskrativa prirodna broja:

Zadane omjere izrazi kao omjer dva neskrativa prirodna broja:

Primjer 5.: Vlak je za 8 sati prešao 1 200 kilometara. Koliki je omjer prijeđenog puta i proteklog vremena?

Primjer 6.: Odredi prosječnu brzinu zvučnog vala koji udaljenost od 51 kilometra prijeđe za 2.5 minute. Izrazi tu brzinu mjernom jedinicom metar u sekundi.

Biciklist je za 5 sati prešao 175 kilometara. Odredi omjer prijeđenog puta i proteklog vremena.

Odredi prosječnu brzinu aviona koji za 6 sati preleti put od 3 240 kilometara. Izrazi tu brzinu mjernom jedinicom metar u sekundi.

Željezni predmet mase 5.85 kg ima volumen 750 cm3. Odredi omjer mase i volumena tog predmeta.

Bakreni predmet mase 320.04 g ima volumen 36 cm3. Odredi omjer mase i volumena tog predmeta.

Omjer dvaju brojeva  a i b , b ≠ 0, količnik je tih brojeva. Broj a je prvi član, a broj b drugi član omjera  a : b.

Vrijednost omjera se ne mijenja ako oba njegova člana pomnožimo ili podijelimo istim racionalnim brojem različitim od nule.