Povratak na popis lekcija - matematika 7

Primjer 1.: Metodom supstitucije riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:


Video 1

Zadatak 1.: Metodom supstitucije riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:

Primjer 1.: Metodom supstitucije riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:


Video 2

Zadatak 1.: Metodom supstitucije riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:

Primjer 2.: Metodom supstitucije riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:


Video 3

Zadatak 2.: Metodom supstitucije riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:


Primjer 2.: Metodom supstitucije riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:


Video 4

Zadatak 2.: Metodom supstitucije riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:


Primjer 2.: Metodom supstitucije riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:


Video 5

Zadatak 2.: Metodom supstitucije riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:


1. Jednu od dviju zadanih jednadžbi riješi po jednoj od dviju nepoznanica.

2. Dobiveni izraz uvrsti (supstituiraj) u preostalu jednadžbu umjesto nepoznanice koju si izrazio.

3. Riješi dobivenu linearnu jednadžbu s jednom nepoznanicom (odredi vrijednost prve nepoznanice).

4. Dobivenu vrijednost nepoznanice uvrsti u jednadžbu odabranu na početku te odredi vrijednost preostale nepoznanice.

5. Provjeri zadovoljavaju li dobivene vrijednosti nepoznanica obje polazne jednadžbe.

6. Ako su obje polazne jednadžbe zadovoljene, istakni rješenje u obliku
uređenog para ( x , y ). Ako nisu, pronađi pogrešku.


Pazi:


  • Nikad ne uvrštavaj u istu jednadžbu.
  • Pazi na predznak ispred zagrade.
  • Ako se u jednadžbi nalazi zagrada, ukloni zagradu pa onda množi s nazivnikom ili zajedničkim nazivnikom.

  • Ne zaboravi pomnožiti sve članove jednadžbe.