Povratak na popis lekcija - matematika 7

Primjer 1.: Metodom suprotnih koeficijenata riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:


Video 1

Zadatak 1.: Metodom suprotnih koeficijenata riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:

Primjer 1.: Metodom suprotnih koeficijenata riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:


Video 2

Zadatak 1.: Metodom suprotnih koeficijenata riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:

Primjer 2.: Metodom suprotnih koeficijenata riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:


Video 3

Zadatak 2.: Metodom suprotnih koeficijenata riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:

Primjer 2.: Metodom suprotnih koeficijenata riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:


Video 4

Zadatak 2.: Metodom suprotnih koeficijenata riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:

Primjer 2.: Metodom suprotnih koeficijenata riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:


Video 5

Zadatak 2.: Metodom suprotnih koeficijenata riješi sljedeće sustave jednadžbi i provjeri dobivena rješenja:
1. Ako su koeficijenti jedne od nepoznanica suprotni, prelazimo na drugi korak. Ako koeficijenti ni prve ni druge nepoznanice nisu suprotni, jednu ili obje jednadžbe pomnožimo odgovarajućim brojevima tako da koeficijenti jedne nepoznanice budu suprotni.


2. Zbrajanjem jednadžbi poništimo članove s nepoznanicom uz koju su suprotni koeficijenti.


3. Riješimo dobivenu linearnu jednadžbu s jednom nepoznanicom.4. Dobivenu vrijednost nepoznanice uvrstimo u bilo koju jednadžbu sustava te izračunamo vrijednost preostale (druge) nepoznanice.


5. Provjerimo zadovoljavaju li dobivene vrijednosti nepoznanica polazne
jednadžbe.


6. Ako su obje polazne jednadžbe zadovoljene, istaknemo rješenje. Ako nisu,
treba potražiti pogrešku.