Povratak na popis lekcija - matematika 7

Primjer 1.: Svedi zadanu jednadžbu na standardni oblik i napiši vrijednosti njenih koeficijenata:


Video 1

Zadatak 1.: Svedi zadanu jednadžbu na standardni oblik i napiši vrijednosti njenih koeficijenata:

Primjer 2.: Ispitaj je li zadani uređeni par rješenje jednadžbe 2x – 3y = 5:


Video 2

Zadatak 2.: Ispitaj je li zadani uređeni par rješenje jednadžbe – 3x + 2y = 6 :

Primjer 3.: Koju vrijednost mora imati x da bi bio rješenje jednadžbe 6x + 4y = 1 u paru s:


Video 3

Zadatak 3.: Koju vrijednost mora imati y da bi bio rješenje jednadžbe 5x – 4y = 6 u paru s:

Primjer 4.: Koju vrijednost mora imati y da bi bio rješenje jednadžbe – 2x + 5y = 4 u paru s:


Video 4

Zadatak 4.: Koju vrijednost mora imati x da bi bio rješenje jednadžbe – 4x + 3y = 9 u paru s:

Primjer 5.: Odredi tri rješenja jednadžbe:


Video 5

Zadatak 5.: Odredi tri rješenja jednadžbe:


Svaka jednadžba oblika a x + b y = c ( a ≠ 0, b ≠ 0 ) naziva se

linearna jednadžba s dvjema nepoznanicama .


Oblik a x + b y = c naziva se standardni oblik linearna jednadžbe s dvjema nepoznanicama .


Slova x i y oznake su za nepoznanice , a i b su odgovarajući koeficijenti uz te nepoznanice , a c je slobodni koeficijent ( član ) .


Rješenje linearne jednadžbe s dvjema nepoznanicama :


Rješenje linearne jednadžbe s dvjema nepoznanicama a x + b y = c ( a ≠ 0, b ≠ 0 ) je
svaki uređeni par brojeva ( x , y ) koji uvršten u tu jednadžbu daje točnu jednakost .

Tada kažemo da uređeni par ( x , y ) zadovoljava jednadžbu a x + b y = c .

Linearna jednadžba s dvjema nepoznanicama ima beskonačno mnogo rješenja .