Povratak na popis lekcija - matematika 7

Primjer 1.: Napiši formulu kojom je zadana linearna funkcija čiji su koeficijenti:

Video 11

Zadatak 1.: Napiši formulu kojom je zadana linearna funkcija čiji su koeficijenti:

Primjer 2.: Za svaku od zadanih linearnih funkcija odredi vrijednost parametara a i b:

Video 12

Zadatak 2.: Za svaku od zadanih linearnih funkcija odredi vrijednost parametara a i b:

Primjer 3.: Odredi vrijednost linearne funkcije f ( x) = 4 x – 3 ako je:

Video 13

Zadatak 3.: Odredi vrijednost linearne funkcije f ( x) = – 2 x + 1 ako je:

Primjer 4.: Odredi vrijednost linearne funkcije f ( x) = – $$ \frac{2}{3} $$x + 0.5 ako je:

Video 14

Zadatak 4.: Odredi vrijednost linearne funkcije f ( x) = $$ \frac{3}{5} $$x – 0.8 ako je :

Primjer 5.: Za x = $$\frac{4}{5} $$ odredi vrijednost linearne funkcije:

Video 15

Zadatak 5.: Za x = $$ -\frac{1}{2} $$ odredi vrijednost linearne funkcije:

Primjer 6.1: Linearna funkcija zadana je formulom f (x) = – $$ \frac{3}{4} $$x + 2 . Za koju vrijednost argumenta x zadana linearna funkcija poprima vrijednost:

Video 16

Zadatak 6.1: Linearna funkcija zadana je formulom f (x) = $$ \frac{5}{8} $$ x – $$ \frac{3}{4} $$ . Za koju vrijednost argumenta x zadana linearna funkcija poprima vrijednost:

Primjer 6.2: Linearna funkcija zadana je formulom f (x) = – $$ \frac{3}{4} $$x + 2 . Za koju vrijednost argumenta x zadana linearna funkcija poprima vrijednost :

Video 17

Zadatak 6.2: Linearna funkcija zadana je formulom f (x) = $$ \frac{5}{8} $$ x – $$ \frac{3}{4} $$ . Za koju vrijednost argumenta x zadana linearna funkcija poprima vrijednost :

Primjer 6.3: Linearna funkcija zadana je formulom f (x) = – $$ \frac{3}{4} $$x + 2 . Za koju vrijednost argumenta x zadana linearna funkcija poprima vrijednost :

Video 18

Zadatak 6.3: Linearna funkcija zadana je formulom f (x) = $$ \frac{5}{8} $$ x – $$ \frac{3}{4} $$ . Za koju vrijednost argumenta x zadana linearna funkcija poprima vrijednost:

Linearna funkcija


Postupak kojim se svakoj vrijednosti veličine x pridružuje točno jedna odgovarajuća vrijednost veličine y naziva se funkcija.


Vrijednost veličine x može biti bilo koji broj pa se zato veličina x naziva nezavisna varijabla ( nezavisna promjenljiva veličina ) ili argument funkcije.


Vrijednost veličine y zavisi o izboru vrijednosti veličine x pa se zato veličina y naziva zavisna varijabla ( zavisna promjenljiva veličina ) ili vrijednost funkcije.
Funkcija f se zadaje pravilom ili propisom po kojemu se izračunavaju vrijednosti funkcije y = f (x) kada su zadane vrijednosti argumenta x .


Funkcija može biti zadana:


  1. formulom,

  2. tablicom,

  3. grafom,

  4. tekstom.

Ovisnost dviju veličina izražena formulom f (x) = a x + b , a ≠ 0 naziva se linearna funkcija.


Brojeve a i b nazivamo parametrima ili koeficijentima linearne funkcije.


Vrijednost linearne funkcije y = f (x) uvijek ćemo dobiti tako da vrijednost
argumenta x pomnožimo koeficijentom a i tom umnošku pribrojimo koeficijent b.