Povratak na popis lekcija - matematika 7

Koliki je zbroj veličina kutova u mnogokutu koji ima 17 vrhova?
Izračunaj zbroj veličina kutova u mnogokutu kojemu svaki vrh ima 9 nesusjednih vrhova.


Video 1

Koliki je zbroj veličina kutova u mnogokutu koji ima 15 vrhova?

Izračunaj zbroj veličina kutova u mnogokutu kojemu svaki vrh ima 7 nesusjednih vrhova.

Kojem mnogokutu zbroj veličina svih unutarnjih kutova iznosi 4 140° ?


Video 3

Kojem mnogokutu zbroj veličina svih unutarnjih kutova iznosi 3 060° ?

Veličine unutarnjih kutova pri vrhovima A , B , D i E peterokuta ABCDE iznose 72° , 136° , 84° i 138° .
a) Kolika je veličina vanjskog kuta pri vrhu E ?
b) Kolika je veličina unutarnjeg kuta pri vrhu C ?
c) Kolika je veličina vanjskog kuta pri vrhu C ?


Video 4

Veličine unutarnjih kutova pri vrhovima A , C , D , E i F šesterokuta ABCDEF iznose 142° , 135° , 146° , 78° i 157° .
a) Kolika je veličina vanjskog kuta pri vrhu D ?
b) Kolika je veličina unutarnjeg kuta pri vrhu B ?
c) Kolika je veličina vanjskog kuta pri vrhu B ?

U šesterokutu ABCDEF kutovi pri vrhovima A i B imaju veličinu 105°, kut pri vrhu C ima veličinu 130°, kut pri vrhu D veličinu 100°, a kutovi pri vrhovima E i F imaju jednaku veličinu x . Odredi veličinu kuta x i veličine svih vanjskih kutova te pokaži da je njihov zbroj 360°.


Video 5

U peterokutu ABCDE kut pri vrhu A ima veličinu 85°, kutovi pri vrhovima B i C imaju veličinu 110°, a kut pri vrhu D ima veličinu 135°.Odredi veličinu kuta pri vrhu E i veličine svih vanjskih kutova te pokaži da je njihov zbroj 360°.

Koliko stranica ima mnogokut kojemu je zbroj veličina svih vanjskih kutova za 2 880° manji od zbroja veličina svih unutarnjih kutova?


Video 6

Koliko stranica ima mnogokut kojemu je zbroj veličina svih vanjskih kutova za 3 780° manji od zbroja veličina svih unutarnjih kutova?

Kojem je mnogokutu zbroj veličina svih unutarnjih kutova deset puta veći od zbroja veličina svih vanjskih kutova?


Video 7

Kojem je mnogokutu zbroj veličina svih unutarnjih kutova dvanaest puta veći od zbroja veličina svih vanjskih kutova?

Koliki je zbroj veličina svih unutarnjih kutova mnogokuta koji ima ukupno 152 dijagonale?


Video 8

Koliki je zbroj veličina svih unutarnjih kutova mnogokuta koji ima ukupno 135 dijagonala?

Koliko se dijagonala može nacrtati iz jednog vrha mnogokuta kojemu je zbroj veličina svih unutarnjih kutova 4 680° ?


Video 9

Koliko se dijagonala može nacrtati iz jednog vrha mnogokuta kojemu je zbroj veličina svih unutarnjih kutova 6 840° ?

Postoji li mnogokut kojemu je zbroj veličina svih unutarnjih kutova 4 230° ?


Video 10

Postoji li mnogokut kojemu je zbroj veličina svih unutarnjih kutova 3 260° ?

Svaki mnogokut koji ima n vrhova dijagonale iz jednog vrha dijele na n – 2 trokuta:

kn = n – 2.

Zbroj veličina unutarnjih kutova mnogokuta:

Zbroj veličina svih unutarnjih kutova mnogokuta koji ima n vrhova iznosi (n – 2) • 180°:
Kn = (n – 2) • 180°.

Vanjski kutovi mnogokuta:
Zbroj veličina vanjskih kutova svakog konveksnog mnogokuta jest 360°.