Povratak na popis lekcija - matematika 7

Primjer 1.: Što je s obzirom na kružnicu i krug na slici:


Video 1

Zadatak 1.: Što je s obzirom na kružnicu i krug na slici:

Primjer 2.: Pravac t je tangenta kružnice k. Koliko stupnjeva imaju α, β i γ?


Video 2

Zadatak 2.: Pravac t je tangenta kružnice k. Koliko stupnjeva imaju α, β i γ?

Trokuti $$\triangle$$ABS i $$\triangle$$CSD su jednakostranični. Ako je |SD| = 3.5 cm i |AD| = 2.5 cm, koliko je:


Video 3

Trokuti $$\triangle$$SEF i $$\triangle$$SGH su jednakostranični. Ako je |SE| = 3.6 cm i |EG| = 2.8 cm, koliko je:

Primjer 4.: Prema slici odredi:


Video 4

Zadatak 4.: Prema slici odredi:

Primjer 5.: Koji su kružni lukovi pridruženi kutovima α i β?


Video 5

Zadatak 5.: Koji su kružni lukovi pridruženi kutovima γ i δ?

Primjer 6.: Koji su kružni lukovi pridruženi kutovima α, β i γ?


Video 6

Zadatak 6.: Koji su kružni lukovi pridruženi kutovima γ, δ i ε?

Kružnica k ( S , r ) je skup točaka ravnine koje su jednako udaljene od zadane točke S,
središta kružnice.


Polumjer kružnice je svaka dužina kojoj je prva krajnja točka središte kružnice, a druga je bilo koja točka kružnice. Duljina polumjera naziva se radijus i označava slovom r .

Promjer kružnice je svaka dužina kojoj su krajnje točke neke dvije točke kružnice i kojoj
pripada središte kružnice. Duljina promjera naziva se dijametar i označava slovom d .

Promjer dijeli kružnicu na dvije polukružnice.


Tetiva kružnice je svaka dužina kojoj su krajnje točke neke dvije točke kružnice. Promjer je najdulja tetiva kružnice.


Simetrala tetive kružnice prolazi središtem kružnice.


Kružnica je jednoznačno određena s tri nekolinearne točke, tj. tri točke koje ne pripadaju istom pravcu.

1

2

3

4