Povratak na popis lekcija - matematika 7

U pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini istakni točke:

U pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini istakni točke:

U pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini istakni točke:

U pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini istakni točke:

Gdje se u koordinatnom sustavu u ravnini nalaze zadane točke:

Gdje se u koordinatnom sustavu u ravnini nalaze zadane točke:

Istaknutim točkama u koordinatnom sustavu odredi pridružene uređene parove:

Istaknutim točkama u koordinatnom sustavu odredi pridružene uređene parove:

U pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini nacrtaj trokut ABC i četverokut KLMN ako su zadane točke njihovi vrhovi:

U pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini nacrtaj trokut ABC i četverokut KLMN ako su zadane točke njihovi vrhovi:

U koordinatnom sustavu u ravnini nacrtaj četverokut ABCD i odredi koordinate sjecišta njegovih dijagonala ako su zadane točke vrhovi četverokuta:

U koordinatnom sustavu u ravnini nacrtaj četverokut ABCD i odredi koordinate sjecišta njegovih dijagonala ako su zadane točke vrhovi četverokuta:

U pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini nacrtaj trokut ABC i izračunaj mu površinu ako su zadane točke njegovi vrhovi:

U pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini nacrtaj trokut ABC i izračunaj mu površinu ako su zadane točke njegovi vrhovi:

U pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini nacrtaj trokut ABC i izračunaj mu površinu ako su zadane točke njegovi vrhovi:

U pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini nacrtaj trokut ABC i izračunaj mu površinu ako su zadane točke njegovi vrhovi:

Nacrtaj u koordinatnom sustavu četverokut ABCD i izračunaj mu opseg i površinu ako su zadane točke njegovi vrhovi:

Nacrtaj u koordinatnom sustavu četverokut ABCD i izračunaj mu opseg i površinu ako su zadane točke njegovi vrhovi:

mat7-4

mat7-5

Točka koja pripada apscisnoj osi ima ordinatu 0.

Točka koja pripada ordinatnoj osi ima apscisu 0.