Povratak na popis lekcija - matematika 7

Primjer 1.: U banku je uložena glavnica od 12 500 kn uz godišnju kamatnu stopu od 7.2 % . Kolike kamate na tu glavnicu mora isplatiti banka nakon 32 mjeseca?

Primjer 2.: Kolika glavnica za 42 mjeseca donese 4 200 kn kamata uz godišnju kamatnu stopu od 8 %?

Kolike kamate isplati banka nakon 18 mjeseci na glavnicu od 9 000 kn koja je uložena uz godišnju kamatnu stopu od 6.8 %?

Kolika glavnica za 30 mjeseci donese 3 000 kn kamata uz godišnju kamatnu stopu od 6 %?

Primjer 3.: Za koje vrijeme glavnica od 16 000 kn uz godišnju kamatnu stopu od 5 % donese 6 400 kn kamata?

Primjer 4.: Uz koju će kamatnu stopu glavnica od 9 500 kn za 5 godina donijeti 2 850 kn kamata?

Za koje vrijeme glavnica od 12 500 kn uz godišnju kamatnu stopu od 6 % donese 4 500 kn kamata?

Uz koju će kamatnu stopu glavnica od 15 000 kn za 4 godine donijeti 2 850 kn kamata?

Cijena automobila iznosi 78 000 kn. Koliko ukupno treba platiti za taj auto ako je kupljen na kredit uz kamatnu stopu od 12 % na 8 godina?

Cijena automobila iznosi 56 000 kn . Koliko ukupno treba platiti za taj auto ako je kupljen na kredit uz godišnju kamatnu stopu od 10 % na 5 godina?

Uz koju će kamatnu stopu glavnica od 10 500 kn za 3 godine donijeti jednake kamate kao i glavnica od 7 200 kn uložena uz kamatnu stopu od 7 % na 8 godina?

Za koje vrijeme glavnica od 12 000 kn uložena uz godišnju kamatnu stopu od 5 % donese iste kamate kao i glavnica od 20 000 kn uložena na 8 godina uz godišnju kamatnu stopu od 6 %?

Kamate su proporcionalne kamatnoj stopi s, glavnici g i vremenu v koje mora biti izraženo u godinama.

Osnovna formula jednostavnog kamatnog računa:

k = s · g · v

Godišnja kamatna stopa treba biti izražena u obliku razlomka ili decimalnog broja.
Ako je vrijeme zadano u mjesecima ili danima, treba ga izraziti u godinama:

m7-20


m7-21

m7-22

m7-23

mat7-24

mat7-25