Povratak na popis lekcija - matematika 7

Primjer 1.1.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Video

Primjer 1.1.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Video

Primjer 1.1.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Video

Zadatak 1.1.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Primjer 1.2.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Video

Primjer 1.2.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Video

Primjer 1.2.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Video

Zadatak 1.2.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Primjer 1.3.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Video

Primjer 1.3.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Video

Primjer 1.3.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Video

Zadatak 1.3.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Primjer 1.4.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Video

Primjer 1.4.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Video

Primjer 1.4.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Video

Zadatak 1.4.: Grafički riješi sustav i točnost rješenja provjeri računski:

Primjer 2.1.: Koliko rješenja ima sustav:

Video

Zadatak 2.1.: Koliko rješenja ima sustav:

Primjer 2.2.: Koliko rješenja ima sustav:

Video

Zadatak 2.2.: Koliko rješenja ima sustav:

Primjer 2.3.: Koliko rješenja ima sustav:

Video

Zadatak 2.3.: Koliko rješenja ima sustav:

Grafičko rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Rješenje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
je
uređeni par brojeva koji određuje sjecište pravaca određenih jednadžbama tog sustava.Grafičko rješavanje sustava:


  1. Obje jednadžbe napišemo u eksplicitnom obliku y = a x + b .

  2. Nacrtamo pravce u istom koordinatnom sustavu.

  3. Odredimo koordinate sjecišta tih pravaca.Ako dvije linearne jednadžbe s dvjema nepoznanicama određuju dva usporedna pravca, onda taj sustav nema rješenja (nerješiv sustav).


Ako dvije linearne jednadžbe s dvjema nepoznanicama određuju isti pravac, onda sustav ima beskonačno mnogo rješenja (neodređen sustav).