Povratak na popis lekcija - matematika 7

Vrijednosti veličina x i y dane su u tablicama. Je li veličina y proporcionalna veličini x? Ako jest, odredi koeficijent proporcionalnosti.


Video 1

Vrijednosti veličina x i y dane su u tablicama. Je li veličina y proporcionalna veličini x? Ako jest, odredi koeficijent proporcionalnosti.

Veličina y proporcionalna je veličini x s koeficijentom proporcionalnosti k = 1.2.

a) Kolika je vrijednost veličine x ako veličina y ima vrijednost 4.5 ?
b) Kolika je vrijednost veličine y ako veličina x ima vrijednost 90 ?


Video 2

Veličina y proporcionalna je veličini x s koeficijentom proporcionalnosti k = 2.5.

a) Kolika je vrijednost veličine x ako veličina y ima vrijednost 6.8 ?
b) Kolika je vrijednost veličine y ako veličina x ima vrijednost 14.8 ?

Veličina y proporcionalna je veličini x s koeficijentom proporcionalnosti k=1/2.

Popuni tablicu:


Video 3

Veličina y proporcionalna je veličini x s koeficijentom proporcionalnosti k=2/5.

Popuni tablicu:

Popuni tablicu ako je veličina y proporcionalna veličini x:


Video 4

Popuni tablicu ako je veličina y proporcionalna veličini x:

Veličina y proporcionalna je veličini x s koeficijentom proporcionalnosti k. Popuni tablicu, a zatim zadanu proporcionalnost prikaži grafički:


Video 5

Veličina y proporcionalna je veličini x s koeficijentom proporcionalnosti k. Popuni tablicu, a zatim zadanu proporcionalnost prikaži grafički:

Veličina y proporcionalna je veličini x s koeficijentom proporcionalnosti k. Popuni tablicu, a zatim zadanu proporcionalnost prikaži grafički:


Video 6

Veličina y proporcionalna je veličini x s koeficijentom proporcionalnosti k. Popuni tablicu, a zatim zadanu proporcionalnost prikaži grafički:

Masa tijela proporcionalna je njegovom volumenu. Metalni predmet volumena 2.5 cm3 ima masu 6.75 g .

a) Koliki je koeficijent proporcionalnosti mase i volumena tog tijela?
b) Kako se naziva taj koeficijent ?
c) Koliku bi masu imao predmet od istog metala volumena 3 dm3 ?
d) Koliki volumen ima tijelo od istog metala ako je njegova masa 13.5 kg?
Video 7

Prijeđeni put proporcionalan je proteklom vremenu. Nagibni vlak prijeđe 450 km za 3 sata i 36 minuta.

a) Koliki je koeficijent proporcionalnosti prijeđenog puta i proteklog vremena?
b) Kako se naziva taj koeficijent?
c) Koliki bi put prešao vlak vozeći istom brzinom za 4 sata i 24 minute?
d) Za koje bi vrijeme vozeći istom brzinom nagibni vlak prešao put duljine 900 km ?

Skup svih točaka T(x,y) kojima su koordinate proporcionalne (y = k · x, k>0) je pravac kojemu pripada ishodište koordinatnog sustava.
Taj se pravac naziva grafički prikaz proporcionalnosti.