Povratak na popis lekcija - matematika 7

Na ispitu znanja iz matematike učenici VII c razreda postigli su slijedeći uspjeh:
7 petica, 9 četvorki, 4 trojke, 2 dvojke i 3 jedinice.

a) Odredi frekvencije i relativne frekvencije ocjena i unesi ih u tablicu;
b) Nacrtaj stupčasti dijagram frekvencija;
c) Odredi veličine središnjih kutova;
d) Nacrtaj kružni dijagram.

Na ispitu znanja iz hrvatskog jezika učenici VII c razreda postigli su slijedeći uspjeh: 5 petica, 8 četvorki, 6 trojki, 2 dvojke i 4 jedinice.

a) Odredi frekvencije i relativne frekvencije ocjena i unesi ih u tablicu;
b) Nacrtaj stupčasti dijagram frekvencija;
c) Odredi veličine središnjih kutova;
d) Nacrtaj kružni dijagram.

Nacrtani dijagram frekvencija prikazuje ocjene iz matematike VII c razreda na kraju prvog polugodišta.

a) Koliko je učenika u VII c razredu?
b) Kolika je srednja ocjena VII c razreda?
c) Koliko je učenika dobilo veću ocjenu od prosječne?

Nacrtani dijagram frekvencija prikazuje ocjene iz hrvatskog jezika VII a razreda na kraju prvog polugodišta.

a) Koliko je učenika u VII a razredu?
b) Kolika je srednja ocjena VII a razreda?
c) Koliko je učenika dobilo veću ocjenu od prosječne?

Na ispitu znanja iz fizike bilo je moguće postići 35 bodova. Histogram prikazuje kako su učenici VII c razreda napisali ispit znanja:

a) Koliko je učenika pisalo ispit?
b) Koliko je učenika imalo više od 25 bodova?
c) Koliko je učenika moglo imati 32 boda?
d) Izrazi postotkom broj učenika kojima je broj bodova između 21 i 25.
e) Kod koliko je učenika broj bodova jednak ili veći od 60 %?

Na ispitu znanja iz kemije bilo je moguće postići 40 bodova. Histogram prikazuje kako su učenici VII d razreda napisali ispit znanja.

a) Koliko je učenika pisalo ispit?
b) Koliko je učenika imalo manje od 26 bodova?
c) Koliko je učenika moglo imati 38 bodova?
d) Izrazi postotkom broj učenika kojima je broj bodova između 31 i 35.
e) Koliko je učenika imalo više od 50 % bodova?

Kružni dijagram prikazuje uspjeh učenika VII c razreda na ispitu znanja iz povijesti. Poznato je da je pet učenika dobilo peticu.

a) Koju je ocjenu dobilo najviše učenika, a koju najmanje?
b) Koliko je učenika pisalo ispit znanja?
c) Koliko je učenika dobilo četvorku , a koliko jedinicu?
d) Koliko je učenika dobilo trojku, a koliko dvojku?
e) Nacrtaj stupčasti dijagram frekvencija.

Kružni dijagram prikazuje uspjeh učenika VII c razreda na ispitu znanja iz geografije. Poznato je da su tri učenika dobila peticu.

a) Koju je ocjenu dobilo najviše učenika, a koju najmanje?
b) Koliko je učenika pisalo ispit znanja?
c) Koliko je učenika dobilo četvorku?
d) Koliko je učenika dobilo trojku, a koliko dvojku? A jedinicu?
e) Nacrtaj stupčasti dijagram frekvencija.

Obilježje skupa objekata zajedničko je svojstvo objekata koje nas zanima na promatranom skupu.

Frekvencija je broj koji kazuje koliko se puta neki podatak pojavljuje u skupu podataka.

Stupčasti dijagram je grafički prikaz sastavljen od pravokutnika jednakih širina, a visina odgovara frekvenciji pojedinog podatka:

mat7-27

Relativna frekvencija je broj koji kazuje koliki je udio promatranog podatka u odnosu na cijelo.

Relativnu frekvenciju izračunavamo tako da frekvenciju promatrane skupine podijelimo ukupnim brojem podataka.

Zbroj svih relativnih frekvencija nekoga skupa uvijek mora biti 1.

Stupčasti dijagram relativnih frekvencija je stupčasti dijagram u kojemu visina odgovara relativnim frekvencijama pojedinih vrijednosti.

Kružni dijagram je grafički prikaz u obliku kružnih isječaka pri čemu su veličine njihovih središnjih kutova proporcionalne relativnim frekvencijama.

Kružni dijagram prikazuje odnos dijelova neke cjeline prema toj cjelini, a izražava se u postotcima.

mat7-28