Povratak na popis lekcija - matematika 7

Nacrtan je konveksni osmerokut ABCDEFGH i sve njegove dijagonale kojima je jedna krajnja točka vrh B . Koliko ih ima? Ispiši ih!


Video 1

Nacrtan je konveksni sedmerokut ABCDEFG . Nacrtaj sve njegove dijagonale kojima je jedna krajnja točka vrh C . Koliko ih ima? Ispiši ih!

Koliko se dijagonala može nacrtati iz svakog vrha četrnaesterokuta?


Video 2

Koliko se dijagonala može nacrtati iz svakog vrha šesnaesterokuta?

Kojem se mnogokutu iz svakog vrha može nacrtati 10 dijagonala?

Nacrtan je konveksni sedmerokut ABCDEFG i sve njegove dijagonale. Koliko ih ima? Ispiši ih!


Video 4

Nacrtan je konveksni šesterokut ABCDEF . Nacrtaj sve njegove dijagonale. Koliko ih ima? Ispiši ih!

Izračunaj koliko ukupno dijagonala ima šesnaesterokut.
Koliko je puta ukupan broj dijagonala dvadesetčerokuta veći od ukupnog broja dijagonala šesterokuta?


Video 5

Izračunaj koliko ukupno dijagonala ima dvanaesterokut.

Koliko je puta ukupan broj dijagonala osamnaesterokuta veći od ukupnog broja dijagonala deveterokuta?

Koliko ukupno dijagonala ima mnogokut kojemu se iz jednog vrha može nacrtati 15 dijagonala?


Video 7

Koliko ukupno dijagonala ima mnogokut kojemu se iz jednog vrha može nacrtati 17 dijagonala?

Koji mnogokut ima ukupno 65 dijagonala?


Video 8

Koji mnogokut ima ukupno 90 dijagonala?

Koliko stranica ima mnogokut ako je ukupan broj njegovih dijagonala 119 ?


Video 9

Koliko stranica ima mnogokut ako je ukupan broj njegovih dijagonala 104 ?

Postoji li mnogokut koji ima ukupno 75 dijagonala? Kutovi mnogokuta


Video 10

Postoji li mnogokut koji ima ukupno 120 dijagonala? Kutovi mnogokuta

Dijagonala mnogokuta je dužina kojoj su krajnje točke dva nesusjedna vrha mnogokuta.

Broj dijagonala iz jednog vrha mnogokuta:

Iz svakog vrha mnogokuta koji ima n vrhova mogu se nacrtati n – 3dijagonale:

dn = n – 3.

Ukupan broj dijagonala mnogokuta:

U svakom mnogokutu koji ima n vrhova mogu se nacrtati $$ \frac{n \cdot (n-3)}{2} $$ dijagonale:

$$D_{n}$$ = $$ \frac{n \cdot (n-3)}{2} $$ .

mnogokut2