Povratak na popis lekcija - matematika 7

Izračunaj aritmetičku sredinu brojeva:

Izračunaj aritmetičku sredinu brojeva:

U tablici su navedene ocjene iz šest predmeta na kraju šestog razreda. Odredi aritmetičku sredinu Aninih i Ivanovih ocjena:

U tablici su navedene ocjene iz šest predmeta na kraju šestog razreda. Odredi aritmetičku sredinu Dorinih i Filipovih ocjena:

Primjer 3.: Mase sedmero nasumce odabranih učenika VII c razreda u kilogramima iznose: 36 , 43 , 39 , 51 , 40 , 38 i 47 . Odredi srednju ili prosječnu vrijednost tih masa. Koliko učenika ima masu ispod prosjeka, a koliko iznad prosjeka?

Primjer 4.: Aritmetička sredina pet prirodnih brojeva iznosi 17 . Odredi vrijednost petog broja ako su prva četiri 15 , 9 , 13 i 25.

Visine sedmero nasumce odabranih učenika VII c razreda u centimetrima iznose 153 , 147 , 138 , 162 , 172 , 154 i 166 . Odredi srednju ili prosječnu vrijednost tih visina. Koliko učenika ima iznadprosječnu ,a koliko ispodprosječnu visinu?

Aritmetička sredina pet prirodnih brojeva iznosi 28 . Odredi vrijednost petog broja ako su prva četiri 18 , 35 , 21 i 42.

Marku je na kraju šestog razreda zaključeno 4 petice, 6 četvorki i 2 trojke. Izračunaj Markovu prosječnu ocjenu i odredi njegov opći uspjeh.

Mariji je na kraju šestog razreda zaključeno 5 petica ,4 četvorke i 4 trojke. Izračunaj Marijinu prosječnu ocjenu i odredi opći uspjeh.

Aritmetička sredina je srednja vrijednost danog skupa brojčanih podataka.

Aritmetička sredina niza brojčanih podataka izračunava se tako da se zbroj vrijednosti svih podataka podijeli ukupnim brojem podataka:

mat7-26