Povratak na popis lekcija - kemija 7
Video

Zrak je svugdje oko nas, iako ga ne vidimo. Neophodan je za život, omogućuje disanje i gorenje. Nema boje, okusa niti mirisa. Zrak je smjesa plinova, uglavnom dušika i kisika.
Pogledajmo pokus kojim dokazujemo kisik. (Pokus 16) U epruvetu stavimo ljubičaste kristaliće kalijeva permanganata. Pri zagrijavanju čuje se karakteristično pucketanje zbog raspada kalijeva permanganata. Plinu koji nastaje u epruveti prinesimo tinjajuću žigicu. Ona se u dobivenom plinu rasplamsa. U epruveti smo dobili plin koji podržava gorenje. Taj plin je kisik.
Kao i svi drugi plinovi zrak ima vrlo malu gustoću. Gustoća zraka je otprilike 1000 puta manja od gustoće vode.
Gustoću, koju označavamo grčkim slovom ρ (čitaj: ro), možemo prikazati izrazom:

11-1

Postojanje kisika i dušika u zraku dokazat ćemo sljedećim pokusom. (Pokus 17)
Zapalimo svijeću uronjenu u posudu s vodom. Poklopimo je menzurom. Razina vode u menzuri se podiže, a svijeća se nakon određenog vremena gasi. Svijeća se ugasila jer je potrošila sav kisik koji je bio ispod menzure. Na mjesto potrošenog kisika ušla je voda. Ispod menzure ostali su plinovi koji ne podržavaju gorenje, a jedan od njih je i dušik.
Osim kisika i dušika, u zraku se nalazi i vodena para čija je količina povezana s vremenskim uvjetima. U zraku se mogu naći i drugi plinovi, osobito u blizini tvornica, koji onečišćuju zrak.
U zraku su, u novije doba (XIX. st.), otkriveni i plemeniti plinovi: argon, neon. helij, kripton i ksenon.

  • ZRAK:
    • nema boje, okusa ni mirisa
    • neophodan je za život
    • je smjesa plinova (uglavnom dušika i kisika)
    • ima vrlo malu gustoću (1000 puta manju od vode)

Nebo je plave boje od raspršene Sunčeve svjetlosti po česticama u zraku.

Svakoga dana udahnemo 20 000 puta i pritom unesemo 12 000 litara zraka u naša pluća da bismo pribavili kisik neophodan za život.
Čistoća zraka neobično je važna za zdravlje čovjeka. Vanjski atmosferski zrak je, međutim, podvrgnut mnogim zagađenjima koja su produkt suvremenog načina života.
Većinu našeg vremena provodimo u zatvorenim prostorima u kojima je kvaliteta zraka loša. Zato, kada je god to moguće, treba boraviti na svježem šumskom zraku.

U odnosu na vodu, zrak ima:

oko 1000 puta manju gustoću
oko 100 puta manju gustoću

Zrak je plin bez boje, okusa i mirisa.

točno
netočno

Zrak je uglavnom smjesa:

vodika i dušika
dušika i kisika