Povratak na popis lekcija - kemija 7
Video

Do sada smo naučili da se tijekom kemijske reakcije mijenjaju građa i svojstva tvari.

Pogledajmo mijenja li se masa tvari tijekom kemijske reakcije vodenih otopina olovova(II) nitrata i kalijeva jodida (Pokus).
U tikvicu ulijemo vodenu otopinu olovova(II)nitrata, a u malu epruvetu - otopinu kalijeva jodida. Tikvicu začepimo i izvažemo na digitalnoj vagi. Masa reaktanata prije reakcije iznosi 96,50 grama. Otopine pomiješamo potresanjem, tako da se otopina iz epruvete izlije u tikvicu. Što opažamo? Tijekom miješanja bezbojnih otopina olovova nitrata i kalijevog jodida nastao je žuti talog, što znači da je došlo do kemijske reakcije. Izvažemo li ponovo tikvicu, vidimo da joj se masa nije promijenila.
Mjerenjem i uspoređivanjem masa tvari prije i nakon kemijske reakcije, došli smo do jednog od osnovnih kemijskih zakona, koji se naziva zakon o očuvanju mase. On glasi:
„Ukupna masa tvari prije kemijske reakcije jednaka je ukupnoj masi tvari poslije kemijske reakcije.“

Objasnimo taj zakon na primjeru reakcije vodika i kisika, pri čemu nastaje voda:

2 H2 + O2 → 2 H2O

Tijekom kemijske reakcije vodika i kisika atomi su se drukčije povezali, pa su iz molekula vodika i kisika nastale nove molekule, molekule vode. Time se broj atoma nije promijenio. Iz navedenog možemo zaključiti da se tijekom kemijske reakcije ne mijenjaju ni ukupan broj niti masa atoma.

  • Zakona o očuvanju mase glasi:

Ukupna masa tvari prije kemijske reakcije jednaka je ukupnoj masi tvari poslije kemijske reakcije.


  • 2 molekule vodika + 1 molekula kisika → 2 molekule vode

2H2 + O2 → 2H2O

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) uveo je vagu i metode mjerenja u kemijskim istraživanjima.
Lavoisier je oduvijek bio na strani korisne znanosti. Kad je pariška policija raspisala nagradni natječaj (posredovanjem Akademije znanosti) za rješenjem javne rasvjete u Parizu, Lavoisier je na temelju vlastitih istraživanja, 1766.g. dao praktična rješenja za tipove svjetiljki, vrstu goriva i održavanje rasvjete.
Za svoje rješenje Lavoisier je bio novčano nagrađen i od kralja je dobio zlatnu medalju.

Prvi kemičar koji je upotrijebio vagu pri izvođenju pokusa bio je:

Demokrit
John Dalton
Antoine Laurent Lavoisier

Zakon o očuvanju mase glasi:

Ukupna masa tvari prije kemijske reakcije povećava se nakon kemijske reakcije
Ukupna masa tvari prije kemijske reakcije jednaka je ukupnoj masi tvari poslije kemijske reakcije