Povratak na popis lekcija - kemija 7
Video

U prirodi, u svakodnevnom životu, nalazimo tvari kao čiste tvari i kao smjese tvari.

Čiste tvari su one tvari u kojima se ne može dokazati prisutnost neke druge tvari, primjerice: šećer, zlato, magnezij, kuhinjska sol, živa.

Smjese tvari se u prirodi nalaze mnogo češće nego čiste tvari. Na primjer, u Zemljinoj kori mogu se naći stijene granita koji se koristi u građevinarstvu. Ako pozornije promatramo granit, vidjet ćemo da se sastoji od više različitih tvari. Dakle, granit je smjesa više tvari.

Osim granita, u prirodi postoji mnogo raznovrsnih smjesa. Mnoge tekućine i plinovi su smjese, npr. krv, mlijeko, morska voda, zrak, benzin, zemni plin i dr.

Čovjek i sam priprema smjese, npr. vegeta ili juhe u kocki su smjese različitih tvari. Smjese su i hrana za ptice, pjenušava pića, žal uz morsku obalu.

Vapnena žbuka koja se upotrebljava u građevinarstvu je smjesa vode, pijeska i gašenog vapna. Zrak koji udišemo smjesa je različitih plinova: kisika, dušika, ugljikovog dioksida i još nekih plinova.
Smjese tvari sastoje se od dvije ili više čistih tvari. Pojedini sastojci smjese zadržavaju u smjesi svoja svojstva.

Kod ptičje hrane, žbuke i kamena granita vidimo golim okom da su to smjese tvari. Kod zraka i vodovodne vode ne možemo opaziti da su to smjese tvari. Smjese tvari možemo podijeliti u dvije skupine: homogene i heterogene smjese.

Homogen dolazi od grčke riječi homoios, a znači jednak.
Homogene su smjese one u kojima se sastojci ne mogu razlikovati golim okom, povećalom ili mikroskopom i koje su u svim svojim dijelovima jednake.
Uz vodu iz vodovoda i zrak, homogene smjese su i morska voda, otopina šećera u vodi te smjesa alkohola i vode.
Heterogen dolazi od grčke riječi heteros, a znači različit.
Heterogene smjese su one smjese u kojima se sastojci mogu razlikovati golim okom, povećalom ili mikroskopom.

  • HOMOGENE SMJESE:
    • smjese u kojima se sastojci ne mogu razlikovati golim okom, povećalom ili mikroskopom

  • HETEROGENE SMJESE:
    • smjese u kojima se sastojci mogu razlikovati golim okom, povećalom ili mikroskopom

Boce šampanjca stavljaju se u posudu s ledom prilikom posluživanja u restoranima. Nakon nekog vremena u posudi za hlađenje šampanjca nastane smjesa leda i tekuće vode. Da li je nastala smjesa homogena ili heterogena? Odgovor je: heterogena, jer sastojke (led i tekuću vodu) vidimo golim okom.

Zlato se najčešće koristi za izradu nakita. Čistoća zlata mjeriti se u karatima. Čisto zlato označeno je s 24 karata. Naziv je izveden iz riječi keratia koju su koristili bizantski zlatari. Manje karatno zlato je homogena smjesa zlata i drugih metala, poput srebra, bakra, platine i sličnih. Ostale korištene gradacije zlata su 22 karatno (sadrži 92 % zlata), 18 karatno (75 %), 14 karatno (58 %) i 9 karatno (38 %).

Čiste tvari su one tvari:

koje su bijele boje
u kojima se ne može dokazati prisutnost neke druge tvari

Morska voda je:

homogena smjesa
heterogena smjesa

Smjese tvari sastoje se od dvije ili više čistih tvari.

točno
netočno

Smjese u kojima se sastojci ne mogu razlikovati golim okom, povećalom ili mikroskopom, zovu se:

homogene smjese
jednolične smjese

Zrak koji udišemo je smjesa različitih plinova.

netočno
točno