Povratak na popis lekcija - kemija 7
Video

Voda je vrlo dobro otapalo za veliki broj različitih tvari. Otapalo (voda) i otopljena tvar čine homogenu smjesu. S obzirom na količinu otopljene tvari, otopine mogu biti nezasićene, zasićene i prezasićene.

Zasićena je ona otopina u kojoj se u zadanoj masi otapala i pri danoj temperaturi ne može otopiti više tvari.

Nezasićena je otopina svaka otopina koja pri određenoj temperaturi u danoj masi otapala sadrži manje otopljene tvari nego što odgovara zasićenoj otopini.

Kod nekih se tvari topljivost povećava porastom temperature. Kod tako dobivene otopine pozornim hlađenjem možemo postići da otopina sadrži više otopljene tvari nego što se pri sobnoj temperaturi može otopiti. Takva otopina naziva se prezasićena otopina.

Prezasićene otopine su vrlo nestabilne, tako da laganim potresanjem ili ubacivanjem kristalića tvari koju smo otapali, naglo iskristalizira višak otopljene tvari.

Topljivost plinova u vodi povišenjem temperature znatno se smanjuje. Zagrijavanjem jezera, rijeka ili vode u ribogojilištima iznad dopuštene temperature, smanjuje se koncentracija kisika neophodna za život u vodi. To uzrokuje ugibanje živih bića.

  • VODA – vrlo dobro otapalo
  • otopine s obzirom na količinu otopljene tvari mogu biti:
    a) nezasićene
    b) zasićene
    c) prezasićene
  • povišenjem temperature topljivost plinova u vodi se znatno smanjuje

Fiziološka otopina je najjednostavnija moguća tekućina za primjenu u medicini. To je 0,9 %-tna otopina natrijevog klorida u posebno pročišćenoj i sterilnoj vodi. Jedna litra fiziološke otopine sadržava 9 grama natrijevog klorida (kuhinjske soli). Koristi se kod dehidracije (gubitka vode i soli) za nadoknađivanje izvanstanične tekućine.

Fiziološka otopina preporuča se i za održavanje higijene i prohodnosti nosne šupljine kod novorođenčadi i male djece. Također se preporuča i odraslima koji rade u klimatiziranim prostorima i svim prostorima sa suhim zrakom. Fiziološka otopina vlaži i omekšava sluznicu kože, te joj tako povećava otpornost.

Čvrste otopine su legure, odnosno smjese dvaju ili više metala. Npr. čvrsta otopina je legura od zlata, srebra i bakra od koje se izgrađuje nakit.

Koncentracija kisika u vodi za ljetnih mjeseci se:

povećava
smanjuje

Otopina u kojoj se u zadanoj masi otapala i pri danoj temperaturi ne može otopiti više tvari zovemo:

zasićena otopina
prezasićena otopina

Topljivost plinova u vodi povišenjem temperature znatno se:

smanjuje
povećava

Višak otopljene tvari u prezasićenim otopinama često:

iskristalizira
ispari

Voda je vrlo dobro i najčešće otapalo.

točno
netočno