Povratak na popis lekcija - kemija 7
Video

Naziv kemijskog spoja proizlazi iz kemijskog sastava toga spoja. Tako se spojevi elemenata s kisikom zovu - oksidi, spojevi s klorom -k loridi, a spojevi s bromom - bromidi. Spojevi sa sumporom su - sulfidi.

Npr. kemijski naziv kuhinjske soli, čiji su kristalići izgrađeni od iona natrija (Na+) i iona klora (Cl-) je natrijev klorid.

Naziv je sastavljen tako da je na prvom mjestu posvojni pridjev elementa – najčešće metala koji čini taj spoj.

Pogledajmo primjere nekih kemijskih spojeva i njihove formule.

Neki elementi u određenim spojevima mogu imati različite valencije, primjerice, bakrov(I)oksid kemijske formule Cu2O i bakrov(II)oksid kemijske formule CuO. U tom slučaju, u nazivu kemijskog spoja uz naziv kemijskog elementa, rimskim brojem u zagradi označimo njegovu valenciju.

Kao i kod elementarnih tvari, formula kemijskog spoja pokazuje kvalitativni i kvantitativni sastav spoja. Pogledajmo tablicu.

Formula kemijskog spoja Kvalitativno značenje Kvantitativno značenje
Cu2O

bakrov(I)oksid

1 formulska jedinka bakrovog(I)oksida

CuO

bakrov(II)oksid

1 formulska jedinka bakrovog(II)oksida

NaCl

natrijev klorid ili kuhinjska sol

1 formulska jedinka natrijevog klorida

H2O

voda

1 molekula vode

2NH3

amonijak

2 molekule amonijaka

  • naziv kemijskog spoja proizlazi iz njegovog kemijskog sastava
  • spojevi elemenata s kisikom zovu se – oksidi
  • s klorom – kloridi
  • s bromom – bromidi
  • s sumporom – sulfidi

TABLICA 1. Primjeri nekih kemijskih spojeva i njihove formule

Formula kemijskog

spoja

Naziv kemijskog spoja

KI

kalijev jodid

CaI2

kalcijev jodid

MgBr2

magnezijev bromid

AlCl3

aluminijev klorid

CaO

kalcijev oksid

ZnO

cinkov oksid

ZnS

cinkov sulfid

CuS

bakrov sulfid

TABLICA 2. Kvalitativni i kvantitativni sastav nekih kemijskih spojeva

Formula kemijskog spoja

Kvalitativno

značenje

Kvantitativno

značenje
Cu2O

bakrov(I)oksid

1 formulska jedinka

bakrovog(I)oksida
CuO

bakrov(II)oksid

1 formulska jedinka

bakrovog(II)oksida
NaCl

natrijev klorid ili

kuhinjska sol

1 formulska jedinka

natrijevog klorida

H2O

voda

1 molekula vode

2NH3

amonijak 2 molekule amonijaka

Spojevi s fluorom nazivaju se fluoridi.

Fluoridi su prirodni sastojak voda, a količina fluorida u vodi za piće ovisi o podrijetlu i načinu prerade vode. Istraživanja su pokazala da optimalna količina fluorida u vodi za piće značajno doprinosi u borbi čovječanstva protiv zubnog karijesa. Najbolji način sprečavanja rizika za nastanak karijesa jest pranje zuba dvaput dnevno zubnom pastom s dodatkom fluorida.

Također je važna uravnotežena prehrana, pravilna higijena usne šupljine i zubi, te kontrola kod stomatologa svakih šest mjeseci kako bi se uočili i uklonili počeci karijesa te očuvalo zdravlje zuba.

Spojeve elemenata s bromom nazivamo:

bromidi
oksidi

Spojeve elemenata s kisikom nazivamo:

oksidi
metali

Spojeve elemenata s klorom nazivamo:

kloridi
ioni

Spojeve elemenata sa sumporom nazivamo:

sulfidi
karbidi

Valenciju kemijskog elementa označavamo:

malim pisanim slovom
rimskim brojem u zagradi