Povratak na popis lekcija - kemija 7
Video

Kemija je znanost koja proučava građu, svojstva i promjene tvari.
Kemija je jedna od prirodnih znanosti. Ostale prirodne znanosti su: fizika, biologija, astronomija, geologija i druge. Sve one proučavaju prirodu i međusobno se isprepleću.

Povijest kemije
Prve spoznaje o kemiji potječu iz vremena Mezopotamije, oko 3000-te g. prije Krista, starog Egipta i Kine. Kovači toga doba upotrebljavali su metale poput srebra i zlata jer se oni u prirodi javljaju u čistom stanju. Stari su Egipćani znali proizvoditi bakar iz bakrenih ruda i upotrebljavali su ga za izradu posuđa i nakita. Lončari toga doba znali su dati sjaj svojim proizvodima, potom su otkrili kako se može dobiti staklo i tkanina.

Srednjovjekovni kemičari bili su zaokupljeni istraživanjem kemijskih procesa koji bi omogućili pretvaranje različitih metala u dragocjeno zlato ili čudotvorni napitak za liječenje svih bolesti i održavanje vječne mladosti.
Nisu otkrili ni "Kamen mudrosti", niti "Eliksir" mladosti, ali su utemeljili kemiju kao prirodnu znanost. Otkrili su mnoge postupke za proizvodnju novih materijala, tj. tvari i zato je njihov istraživački rad vrlo značajan i koristan. Najpoznatiji alkemičar bio je Paracelsus koji je živio u 16. stoljeću. Začetnik suvremene kemije je Antoine Laurent Lavoisier, u 18. stoljeću.

  • kemija - prirodna znanost koja proučava građu, svojstva i promjene tvari
  • alkemičari - srednjovjekovni kemičari
  • Antoine Laurent Lavoisier - začetnik suvremene kemije - 18. stoljeće
     

Lavoisier je zaslužan za određivanje volumnog udjela kisika u zraku i objašnjenje gorenja. U svojim istraživanjima upotrebljavao je vagu, kako bi mjerenjem potkrijepio svoje tvrdnje. Postavio je zakon o očuvanju mase. Lavoisier je pogubljen na giljotini 1794. godine.

Kineski alkemičari su oko 1000. godine otkrili barut radeći pokuse sa sumporom, ugljenom i salitrom.

Barutom su punili debele i kratke smotuljke vezane na krajevima željeznom žicom. Zapaljeni - odjeknuli bi praskom. Punili su barutom i duge, uske smotuljke i tako dobivali rakete za vatromet, čije su ih raznobojne vatre zabavljale.

Alkemičari su pretvarali željezo u zlato.

točno
netočno

Alkemija je:

srednjovjekovno učenje o tvarima, pojavama i promjenama u prirodi
kemijski postupak dobivanja zlata

Kako se zovu stručnjaci koji proučavaju kemiju?

kemičari
alkemičari

Kemija je prirodna znanost koja proučava građu, svojstva i promjene tvari.

točno
netočno

istražuju prirodne pojave
pronalaze postupke dobivanja novih tvari željenih svojstava
istražuju pretvorbu drugih metala u zlato
dolaze do podataka koji im pomažu u otkrivanju novih prirodnih zakona

Tko je postavio temelje suvremene kemije?

Antoine Laurent Lavoisier
Demokrit

U prirodne znanosti ne ubrajamo (dva su odgovora točna):

fiziku
geologiju
arheologiju
ekonomiju
biologiju

U prirodne znanosti ne ubrajamo (dva su odgovora točna):

fiziku
geologiju
arheologiju
ekonomiju
biologiju

Erlenmeyerovu tikvicu
tarionik
epruvetu
menzuru