Povratak na popis lekcija - kemija 7
Video

Kemijska reakcija može se prikazati kemijskim simbolima i formulama, odnosno kemijskom jednadžbom.

Tvari koje reagiraju – reaktanti pišu se na lijevoj strani jednadžbe, a tvari koje nastaju kemijskom reakcijom su produkti i pišemo ih na desnoj strani jednadžbe. Lijeva i desna strana kemijske jednadžbe povezane su strjelicom usmjerenom od reaktanata prema produktima.

Primjerice, u reakciji vodika i kisika nastaje voda.

vodik + kisik → voda


Reaktante i produkte prikazujemo kemijskim simbolima ili formulama, pa ćemo naš primjer zapisati ovako:

H2 + O2 → H2O

Kemijska reakcija pravilno je napisana ako je broj atoma pojedinog elementa na lijevoj strani jednak broju atoma tog istog elementa na desnoj strani jednadžbe.

Izjednačavanje broja atoma postižemo dodavanjem koeficijenata ispred kemijskih simbola ili formula reaktanata i produkata

Kemijska reakcija spajanja vodika s kisikom ispravno je iskazana ovakvom jednadžbom:

2H2 + O22H2O

Jednadžba kemijske reakcije pruža točne kvalitativne podatke o sastavu reaktanata i produkata, te kvantitativne podatke o najmanjem mogućem broju atoma reaktanata i produkata koji sudjeluju u kemijskoj reakciji.
Kvalitativno u ovoj kemijskoj reakciji su reaktanti vodik i kisik, a nastali produkt je voda.
Kvantitativno pri ovoj kemijskoj reakciji reagiraju dvije molekule vodika s jednom molekulom kisika i nastaju dvije molekule vode.

Kemijsku sintezu natrija i klora prikazujemo na sljedeći način:

2Na + Cl2 → 2NaCl

Jednadžba pokazuje da su (kvalitativno) u kemijskoj reakciji reaktanti natrij i klor, a produkt te reakcije je natrijev klorid.

 • Reaktanti:
  • tvari koje reagiraju
  • pišu se na lijevoj strani jednadžbe


 • Produkti:
  • nastaju kemijskom reakcijom
  • pišu se na desnoj strani jednadžbe


 • Kemijska reakcija pravilno je napisana ako je broj atoma pojedinog elementa na lijevoj strani jednak broju atoma tog istog elementa na desnoj strani jednadžbe.


 • Izjednačavanje broja atoma postižemo dodavanjem koeficijenata ispred kemijskih simbola, npr.


2H2 + O2 2H2O


 • Jednadžba kemijske reakcije daje točan:
  • kvalitativni sastav – podatke o sastavu reaktanata i produkata
  • kvantitativni sastav – podatke o najmanjem mogućem broju atoma reakanata i produkata

Klorovodična kiselina kemijski reagira s mnogim metalima. Stavimo li komadić aluminijske folije u epruvetu s klorovodičnom kiselinom, aluminij će nakon nekog vremena nestati (izreagirati) uz oslobađanje mjehurića. Opišemo li riječima ovu kemijsku reakciju ona glasi:


aluminij + klorovočna kiselina → aluminijev klorid + vodik


Prikažemo li tu istu kemijsku reakciju simbolima i formulama, moramo izjednačiti broj istovrsnih atoma na lijevoj i desnoj strani, pa taj izraz nazivamo jednadžbom:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Navedena jednadžba kemijske reakcije opisuje samo jednu kemijsku pretvorbu pri kojoj od aluminija i klorovodične kiseline nastaju aluminijev klorid i vodik, a u epruveti se takvih pretvorbi dogodilo jako, jako mnogo.

Ispravno napisana kemijska reakcija dobivanja vode je:

2H2 + O2 → 2H2O
H2 + O2 → 2H2O

Kako izjednačavamo broj atoma u kemijskoj jednadžbi:

koeficijentom ispred kemijskog simbola ili kemijske formule
množenjem koeficijenata

Kemijska reakcija daje podatke:

relativnog sastava tvari koje reagiraju u kemijskoj reakciji
kvalitativnog i kvantitativnog sastava tvari koje reagiraju u reakciji

Kemijskom reakcijom natrija i klora nastaje natrijev klorid. Kako se piše kemijska formula te reakcije?

2Na + Cl2 → 2 NaCl
Na + Cl2 → NaCl 2

S obje strane kemijske jednadžbe mora se nalaziti isti broj svake vrste atoma:

točno
netočno