Povratak na popis lekcija - kemija 7
Video

Kada govorimo o nekoj smjesi najčešće navodimo iz kojih je sastojaka sastavljena. Primjerice, smjesa vapnene žbuke sastoji se od gašenog vapna, pijeska i vode. Time smo iskazali kvalitativni sastav žbuke jer smo opisali od kojih je sastojaka sastavljena. Međutim, ako navedemo koliko ima pijeska, koliko vode, a koliko gašenoga vapna, tada govorimo o kvantitativnom sastavu.

Kvantitativni sastav smjese često iskazujemo udjelima.

Maseni udio, w
Maseni udio (w), sastojka A u smjesi (A+B) jest brojčana vrijednost koja se dobije dijeljenjem mase sastojka A s masom smjese (A+B).

k9-1

Primjer: Maseni udio soli u smjesi vegete je do 56 %. To je brojčana vrijednost koja se dobije kada se masa soli u vegeti podijeli s ukupnom masom vegete.

Vrijednost masenog udjela najčešće iskazujemo decimalnim brojevima ili postotkom.
Zbroj masenih udjela u smjesi je 1 ili 100 %

Volumni udio, φ
Kod tekućine ili plinske smjese kvantitativni sastav ponekad iskazujemo volumnim udjelima pojedinih sastojaka.

Volumni udio φ (čitaj: fi) nekog sastojka (A) u smjesi (A+B) jednak je omjeru volumena tog sastojka i zbroja volumena sastojaka smjese prije miješanja.

k9-2

Kao i maseni udio, volumni udio može se iskazati upostocima. Zbroj volumnih udjela svih sastojaka smjese je 1 ili 100 %.

  • Sastav smjese iskazujemo:
    • kvalitativno
    • kvantitativno
  • kvantitativni sastav smjese iskazujemo udjelima
Maseni udio, w

k9-1
  • kod tekućina i plinova kvantitativni sastav iskazujemo volumnim udjelima
Volumni udio, φ

k9-2
  • zbroj udjela svih sastojaka u smjesi je 1 ili 100 %

Najzastupljenji element u svemiru je vodik, sa masenim udjelom od 60,5 %, a iza njega je helij, sa 35,5 %.
U Zemljinoj kori najzastupljeniji element je kisik, s masenim udjelom oko 50 %, a nakon njega je silicij s 26 %.
Maseni udio kuhinjske soli (natrijevog klorida) u morskoj vodi iznosi oko 2,8 %.
U tijelu odrasle osobe, maseni udio vode iznosi oko 65 %, dok je maseni udio vode u meduzama 99 %.

Iskaz koji nam kazuje iz kojih se tvari sastoji smjesa, zovemo:

kvalitativni
kvantitativni

Maseni udio sastojaka u smjesi označavamo slovom:

w
M

Sastav smjese možemo iskazati (dva odgovora su točna):

kvalitativno
volumno
kvantitativno

Volumni udio nekog sastojka u smjesi označavamo sa:

µ
φ